08/06/2023

Op koers naar een klimaatbestendige leefomgeving

Tijdens de algemene vergadering in Furnevent in Veurne blikte WVI terug op een succesvol 2022. Ondanks de donkere wolken van energiecrisis en inflatie toonde WVI zich veerkrachtig en wisten we opnieuw een sterk resultaat neer te zetten. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan één van onze paradepaardjes, de Suikersite, kon iedereen met eigen ogen zien hoe de voormalige suikerfabriek werd omgetoverd in een duurzaam nieuw stadsdeel, met ruimte voor wonen, werken en natuur. Die transformatie geeft meteen ook vorm aan de transities die we samen met onze gemeenten op de sporen hebben gezet.

Waar de coronacrisis het pad effende voor de digitale transitie, gaf de energiecrisis in 2022 impulsen om ons woning- en gebouwenpatrimonium energetisch te renoveren. Bovendien overtuigde hij ook de laatste twijfelaars ervan dat de transities naar hernieuwbare energie, een klimaatbestendige omgeving en een circulaire economie hard nodig zijn. Dat voelden we ook in het Energiehuis WVI, waar we veel vragen te verwerken kregen en nog meer nieuwe Mijn VerbouwLeningen.

Met onze brede expertise ondersteunen we het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat gemeenten stimuleert om de klimaattransitie concreet aan te pakken. Voor 40 lokale besturen werken we binnen het Burgemeestersconvenant ambitieuze klimaatplannen uit, met concrete, doordachte, haalbare acties. We stimuleren bedrijven om hun daken te benutten voor de productie van hernieuwbare energie. We onderzoeken ook hoe we er energiegemeenschappen kunnen initiëren, om groene energie lokaal te produceren, te verbruiken en te delen. En we pionieren met circulair bouwmateriaal.

Blijvende ruimtevraag

Ondanks de energiecrisis blijft de economische dynamiek in onze regio hoog – zodat ook de vraag naar extra ruimte voor onze bedrijven aanhoudt. We verkochten in 2022 24 ha aan 40 bedrijven. Blikvangers waren onder meer de geslaagde start van het duurzame retailpark Westpark op Monnikenhoek in Veurne en de opening van de bedrijventerreinen Haandeput in Meulebeke en De Gouden Appel in Oostrozebeke.

We maken ook werk van reconversie, als ruimtezuinig alternatief voor greenfieldontwikkeling. Zo wordt in Gistel de leegstaande fabriekssite Galloo gesloopt, om ruimte te creëren voor nieuwe werklocaties. Intussen staat een performant terreinbeheer borg voor de kwaliteit en uitstraling van onze locaties en reiken we ondernemers met de erfpachtformule een alternatief aan om ondernemen betaalbaar te houden.

WVI werd in 2022 samen met stad Damme eigenaar van de voormalige legerkazerne in Sijsele en zal er een nieuwe wijk van de toekomst creëren.

Ook in onze woonprojecten staat de evolutie naar compactere, duurzamere en inbreidingsgerichte projecten voorop. Het aantal vragen naar betaalbare bouwgrond stijgt, maar de marktsituatie heeft de verkoop wat getemperd. Zo verkochten we in totaal 68 woonentiteiten, waarvan 51 kavels, goed voor ruim 1,9 hectare uitgeruste bouwgrond. Om haalbaarheid nog beter met kwaliteit te verzoenen, stellen we een architectenpool samen van ontwerpers waar bouwheren een beroep op kunnen doen. In een proefproject in Knokke-Heist realiseren we binnenkort zelf betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame huurwoningen.

Slim innoveren

Om gemeenten op weg te zetten naar een klimaatbestendige leefomgeving benaderen we ruimte en klimaat geïntegreerd - verder naar oplossingen te zoeken. Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zit in de lift en ontwerpend onderzoek wordt steeds vaker ingezet om potenties voor ruimtelijke kwaliteit te verkennen en te vrijwaren. Om onze gemeenten maximaal te ontzorgen, hebben we aankoopcentrales opgestart voor duurzame voertuigen als voor fietsvoorzieningen en straatmeubilair, onder meer voor de Hoppinpunten.

We blijven onze gemeenten ook begeleiden om hun werking te digitaliseren en ‘smarter’ te maken. Met onze inspirerende Get Smart Live sessies zetten we actief in op kennisvergaring en netwerking rond digitale innovatie. Dat helpt ons om met projecten zoals REVOLT en ThermAI zelf slimme oplossingen uit te werken.

Bestuurskracht versterken

Intussen volgen we de regiovorming – die een meer gestroomlijnd bestuurlijk landschap moet opleveren - van nabij op en helpen we steden en gemeenten om hun bestuurskracht te versterken. Gemeenten werken ook steeds meer samen. Met onze kostendelende verenigingen helpen we hen om makkelijker personeel te delen.

Besluiten doen we graag met een pluim op eigen hoed: WVI kreeg het certificaat Baanbrekende Werkgever 2022 – ook als organisatie spelen we immers soepel in op nieuwe contexten en voeren we een duurzaam en mensgericht beleid.

De integrale, downloadbare tekst van het jaarverslag 2022 lees je op onze website: www.wvi.be/lokaal-bestuur/publicaties. Daarin vind je onder meer een overzicht van de activiteiten die WVI in elk van de 54 gemeenten in ons werkingsgebied heeft ontplooid.

Tags