06/02/2024

Het REVOLT project gunt aan Lovitas

Het is zo ver! Het Energie Management Systeem (EMS) 'Energytix' van Lovitas is aangesteld om de bedrijven in Krommebeek en Onledebeek te helpen evolueren richting slim energieverbruik en slimme productie van hernieuwbare energie.

Stapsgewijze aanpak

We begeleiden bedrijven samen met Lovitas richting het slim sturen van energie, maar we doen dat zorgvuldig en starten met het inlezen van de data rond het historische verbruik voor de bedrijven die willen instappen. De volgende stap is het plaatsen van digitale meters bij ieder bedrijf, zodat we real-time data kunnen ontvangen. Op basis van die data kunnen we inschattingen maken die de productie en verbruik van elektriciteit beter op elkaar laten afstemmen. Dit gebeurt niet enkel binnen de context van 1 bedrijf, maar ook tussen bedrijven onderling en later misschien zelfs in een gemeenschap van bedrijven. De data komen samen in een platform dat slimme sturing mogelijk maakt. Slim sturen is interessant om het energieverbruik te optimaliseren, kosten te reduceren en het potentieel voor investeringen (hernieuwbare energie, opslag van elektriciteit,...) in kaart te brengen. Het doel is om bedrijven te ontzorgen door ze meer inzicht te geven in hun energieverbruik. Op basis van de verkregen data kunnen ze weloverwogen keuzes maken voor de toekomst van hun onderneming. 

Hoewel het nog een uitdagend parcours wordt en er nog veel onzekerheden zijn, weten we dat de vraag naar elektrische energie alleen maar zal blijven toenemen. Daarom willen we nu al stappen zetten richting een lokale en flexibele inzet van energie. De inzichten die we in Krommebeek en Onledebeek opdoen binnen REVOLT, vormen bovendien een stevige basis voor de toekomst van andere bedrijventerreinen.