12/06/2023

Uitbreiding Fabriekweg in Ichtegem zorgt voor primeur met gasloos bedrijventerrein

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein Fabriekweg stilaan vorm. Langs de Zedelgemsesteenweg ontwikkelt WVI samen met de gemeente Ichtegem 6 ha bijkomende ruimte om te ondernemen. “Vandaag stimuleren we al de productie van hernieuwbare energie op onze bedrijventerreinen, maar we gaan in Ichtegem nog een stap verder”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “De uitbreiding wordt grotendeels gasloos.”

“We kiezen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Fabriekweg voor extra ruimte voor lokale bedrijven, een nieuw recyclagepark en resoluut voor duurzaamheid”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Zo krijgen Ichtegemse starters en ondernemers die willen uitbreiden of Ichtegemse bedrijven die zich beter herlokaliseren voorrang en wordt langs de nieuwe interne wegenis niet langer een gasleiding voorzien. We zijn dan ook trots dat we als kleine gemeente koploper zijn in Vlaanderen met de realisatie van een gasloos bedrijventerrein.”

“Met de energiecrisis in het achterhoofd gaan kandidaat-investeerders vandaag zelf op zoek naar alternatieven zoals bijv. een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen”, vult Geert Sanders aan. “Ruimte om te ondernemen is bovendien schaars goed. Zo staat een efficiënte, kwalitatieve en duurzame invulling van de beschikbare ruimte voorop. Dit resulteert in een aantrekkelijke vestigingslocatie met een kwalitatieve groenaanleg, evenwichtige waterhuishouding en maximalisatie van de hernieuwbare energieproductie.”

“Om de visuele impact zoveel mogelijk te beperken, wordt deze uitbreiding landschappelijk ingekleed”, zegt Geert Vandaele, schepen van lokale economie. “Zo wordt rondom het bedrijventerrein een groenzone van bijna 5.000 m² aangelegd met streekeigen bomen, heesters, hakhout en witte klaver als bodembedekker. Bijkomende grachten en bekkens staan in voor een goede waterhuishouding van het gebied.”

Ook op de bedrijfspercelen staat duurzaamheid voorop. Elke investeerder moet in zijn bouwplannen toelichten hoe hij zijn daken wil benutten voor hernieuwbare energieproductie. Het dakoppervlak dat niet wordt gebruikt door het bedrijf zelf, kan door WVI in opstal genomen worden om extra zonnepanelen te voorzien waarmee in de extra noden van andere bedrijven kan voorzien worden.

Tot slot stelt deze uitbreiding ook het voorbeeld van performant terreinbeheer. Zo worden de openbare groenzones collectief onderhouden, nemen we de signalisatie voor onze rekening en zorgen we voor een uniforme look. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van de ruimte en waardevastheid van het bedrijventerrein in de toekomst blijven garanderen.

“De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, zal het terrein in het najaar van 2024 bouwrijp zijn”, besluit Geert Sanders. “We starten de uitgifte al eerder op, zodat ondernemers na afronding van de werken meteen kunnen starten. De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag en verwerking van goederen, onderzoek, transport- en distributieactiviteiten tot groothandel. Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor een bedrijfsperceel kunnen dat via www.wvi.be/ondernemen/inschrijven. Wie een vraag heeft of bijkomend advies wil, neemt contact op via ondernemen [at] wvi.be of tel. 050 36 71 71.