19/06/2023

Publieksdag toont klimaatbestendig bedrijvenpark Beveren-Krommebeek op zijn best

Stad Roeselare en WVI hebben de ondernemers en omwonenden van het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek feestelijk verwelkomd. Tijdens de publieksdag op zondag waren de ondernemers welkom bij gastbedrijf Sunday, de omwonenden konden terecht op de nieuw ingerichte speelzone voor een begeleide natuurwandeling, het bedrijvenpark in miniatuur en wat lekkers om te knabbelen.

“Het regionaal bedrijventerrein is nagenoeg uitverkocht”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Hoog tijd om samen met de ondernemers en omwonenden het glas te heffen op deze prachtige ontwikkeling.” Met ruim 30 ha bijkomende ruimte om te ondernemen biedt het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek plaats aan 28 bedrijven – waarvan het gros van de ondernemers actief in onder andere de maak- of de voedingsindustrie. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door representatieve en imagorijke gebouwen die bijdragen tot een verzorgd en aantrekkelijk beeld vanaf de ringweg N32.

Burgemeester Kris Declercq: “Als lokaal bestuur willen we maximaal kansen geven aan onze groeiende bedrijven. Met Krommebeekpark hebben we een win-winsituatie uitgewerkt waar economie en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan.”

“Zo begeleiden wij zowel onze lokale besturen als ondernemers naar een klimaatbestendige leefomgeving waar het aangenaam wonen, werken en (be)leven is”, vult Geert Sanders aan. “Bijna 15 ha van Krommebeekpark bestaat uit ruimte voor groen en water. Er werden diverse laaggelegen zones gecreëerd, waar de Krommebeek in natte periodes op gecontroleerde wijze buiten haar oevers kan treden. Het regenwater dat valt op de bedrijfspercelen wordt zoveel mogelijk opgevangen en hergebruikt door de bedrijven. Het overige regenwater wordt via de riolering en grachten afgevoerd naar de bufferbekkens in het gebied om uiteindelijk vertraagd afgevoerd te worden. Dankzij deze aanpak wordt de nauwe band tussen waterweg en natuur terug in ere hersteld.”

Naast een evenwichtige waterhuishouding zijn er ook verschillende initiatieven voor meer natuur en biodiversiteit en hernieuwbare energie. Sinds enkele jaren maakt schapenbegrazing een comeback als ecologisch alternatief voor maaimachines - zo ook in Krommebeekpark, geven we de torenvalk opnieuw een (t)huis en plaatsten we twee bijenhotels. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones te waarborgen, wordt het onderhoud (waartoe de bedrijven een financiële bijdrage leveren) en het beheer nauwgezet opgevolgd door de WVI-terreinbeheerders. Vandaag trekken we ook volop de kaart van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Voor nieuw te verkopen gronden gebeurt dit dankzij onze verkoopvoorwaarden, voor bestaande bedrijfsgebouwen bieden we een ontzorgingstraject waarbij wij samen met de bedrijven op zoek gaan naar de beste mogelijkheden.

Als kers op de taart hebben we ook oog voor beleving. Zo vind je in de natuurlijk ingerichte speelzone speeltuigen die opgaan in de omgeving, een houten loopbrug over de Krommebeek, verschillende wilgenhutten en enkele zitbanken. Bedrijfsleiders en werknemers die van sport houden kunnen hun hartje ophalen op het mountainbikeparcours of de looproute die Krommebeekpark doorkruist.