03/05/2023

Nieuw fietspad door bedrijvenzone vormt ontbrekende schakel in Wervik

Burgemeester Youro Casier, schepen van mobiliteit Tom Durnez en Geert Sanders, algemeen directeur WVI, hebben vandaag het nieuwe fietspad op bedrijvenzone Menenstraat-Noord officieel ingereden. WVI en stad Wervik realiseerden een belangrijke ‘missing link’, zodat fietsers voortaan veilig van Geluwe naar Menen kunnen doorfietsen. “De aanleg van een nieuw fietspad doorheen de bedrijvenzone is de ontbrekende schakel”, zegt burgemeester Youro Casier. “De totale kostprijs bedroeg 42.757 euro.”

Voor de realisatie van deze ‘missing link’ werd door de stad Wervik een klein stuk braakliggende grond ten zuiden van de Geluwe-Reutelbeek aangekocht. Op het bedrijventerrein Menenstraat Noord werd tussen de bedrijven VDC interieur en Rodico een fietsdoorsteek gemaakt. “WVI stond in voor het ontwerp, de aanbesteding, de uitvoering en opvolging van de werken”, vertelt Geert Sanders. De lengte van het nieuwe fietspad is 98 meter en kostte 42.757 euro, waarvan 11.083 voor WVI. Stad Wervik investeerde 31.674 euro.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor de dagelijkse verplaatsingen. De stad Wervik investeerde samen met de provincie West-Vlaanderen in een dubbelrichtingsfietspad langs de provinciale Geluwe-Reutelbeek. Dit fietspad vormt een veilige verbinding tussen het centrum van Geluwe, maar loopt dood tegen de expresweg (N58). Door deze ‘missing link’ te realiseren op het bestaande bedrijventerrein kunnen fietsers voortaan veilig de Menenstraat (N8) bereiken. “Schoolgaande jeugd en de vele mensen die werken in Menen kunnen nu veilig van Geluwe naar Menen doorfietsen”, duidt schepen van mobiliteit Tom Durnez. “Dit is een voorlopige oplossing - in afwachting van ooit vier vakken op de drukke expresweg en een fietstunnel die uitkomt in de Komerenstraat.”

“WVI is een voortrekker van de omschakeling naar duurzame en toekomstbestendige mobiliteit. Een belangrijke stap is het realiseren van missing links, zodat veilig fietsverkeer mogelijk wordt tussen woon- en werkplaats, in het bijzonder bedrijventerreinen”, verklaart algemeen directeur Geert Sanders. “WVI begeleidt en ondersteunt haar lokale besturen bij het slim vormgeven van mobiliteit: van het opmaken van mobiliteitsplannen of -studies, over het ontzorgen via aankoopplatformen tot het realiseren van lokale infrastructuur.”