Torhout - Bedrijventerrein Ringaert - hernieuwbare energie - pilootproject
03/05/2023

Clausule ‘zonnepanelen op bedrijfsdaken’ legt geen windeieren

Een toekomst met minder (of geen) fossiele brandstoffen op onze  bedrijventerreinen. Daar streven wij naar. Door hun schaalgrootte zijn bedrijventerreinen uitermate geschikt voor de opwekking en uitwisseling van hernieuwbare energie.

Als beheerder van meer dan 3000 hectare aan bedrijventerreinen zet WVI volop in op de energietransitie. Zo zijn bedrijfsdaken, maar ook onbebouwde ruimtes zoals parkings, erg geschikt om er zonnepanelen te installeren.

Een eerste stap om deze doelstelling te behalen zetten we al bij de kennismaking met de bedrijfsleiders.  Zo adviseren en begeleiden we bedrijven op onze terreinen om maximaal in te zetten op groene energie. Productie en gebruik van hernieuwbare energie zijn hier van groot belang.

Sinds enige tijd zetten we dit op al onze nieuwe bedrijventerreinen kracht bij door een nieuwe clausule in onze verkoopvoorwaarden. Hiermee sporen we bedrijven aan om de potenties van hun dakoppervlakte voor zonne-energie maximaal te benutten.  Is dit niet het geval? Dan heeft WVI de optie om dit zelf te doen door middel van een het recht van opstal.

In 2018 introduceerden we ons pilootproject op het lokaal bedrijventerrein Ringaert in Torhout. In de jaren daarop volgden verschillende andere terreinen: Veurne - Suikerfabriek, Roeselare - Krommebeek en Ledegem – Toor. Sinds 2021 is deze clausule opgenomen in de verkoopvoorwaarden voor alle nieuwe uitgiftes.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven hun dak ook effectief benutten voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op deze manier heeft de energietransitie op bedrijventerreinen de wind in de rug.