Type bedrijventerrein:
Lokaal bedrijventerrein

Industriestraat

Poelkapelle
  • Percelen van maximum 5000m²
  • Beschikbaar 2024-2025
Langemark Poelkapelle Industriestraat

Ten zuid-westen van het bestaande bedrijventerrein aan de Industriestraat, komt een nieuwe lokale bedrijvenzone. De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag, be- en verwerking van goederen, op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, distributie, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten tot groothandel. Een vrachtwagenparking en gemeentelijke diensten zijn eveneens toegelaten. Kleinhandel, horeca, autonome kantoren, be- of verwerking van mest of slib en be- of verwerking van grondstoffen zijn daarentegen niet toegelaten.

De ontsluiting van het bedrijventerrein zal gebeuren via de Industriestraat.

Er zal een collectief waterbufferbekken aangelegd worden.

Het terrein wordt ontwikkeld met bijzondere aandacht voor duurzame energie. WVI begeleidt u bij het zoeken naar energiezuinige oplossingen voor uw bedrijf. Zo worden uw energiekosten laag gehouden en wordt de milieulast van de uitbreiding beperkt.

Er wordt een landschappelijke inkleding voorzien die een visuele integratie beoogt van het bedrijventerrein naar zijn omgeving. Deze groenbuffer zal gerealiseerd worden door middel van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. De beplanting zal een dichte en gelaagde structuur hebben. Deze openbare groenzone wordt door WVI aangelegd en onderhouden. Als eigenaar van een kavel betaalt u hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Werkwijze

Op zoek naar ruimte om te ondernemen? Dan ben je bij WVI aan het juiste adres! Wil je kans maken op betaalbare bedrijfsgrond in jouw regio, stel je dan kandidaat als investeerder. Bij WVI garanderen we een scherpe verkoopprijs.

Lees meer