Type bedrijventerrein:
Zone voor gemengde bedrijvigheid

Huffeseele

Tielt
Tielt Huffeseele

Bedrijventerrein Tielt Huffeseele

Het bedrijventerrein Huffeseele was eind jaren'90 nagenoeg volgebouwd. Na het faillissement van het Westvlaams Houtbedrijf kon WVI 90500m² terug kopen en het terrein zodoende een nieuwe invulling geven.

Het terrein is bestemd voor milieubelastende bedrijven, en zal worden omgezet naar gemengde bedrijvigheid.

Het is mogelijk om een woning te integreren in het bedrijfsgebouw.

Er is een nieuwe ontsluitingsweg (Careelstraat) voorzien op de grens van de zone. Groen langs de wegenis en langs het spoor zorgt voor een kwalitatieve inkleding van het terrein.

Verkoopprocedure

Schrijf je in op onze wachtlijst en ontvang alle info over de projecten in jouw regio. Interesse in een project? Dan word je uitgenodigd op onze verkoopavond en ontvang je alle nuttige informatie. Bij WVI garanderen we een scherpe verkoopprijs.

Lees meer