19/12/2022

Oproep 'Architectenpool hedendaags wonen in West-Vlaanderen'

WVI is een intercommunale werkzaam voor 54 gemeenten in West-Vlaanderen en brengt bouwkavels op de markt voor particulieren. Iedere koper kan bouwen met een eigen architect en aannemer naar keuze. Voor nieuwe woonprojecten stelt WVI een architectenpool samen van maximum 10 ontwerpers waar toekomstige bouwheren beroep op kunnen doen.

Kopers vragen referenties

Met deze architectenpool wil WVI een antwoord bieden op de vraag naar betrouwbare expertise. De selectie gebeurt aan de hand van de beoordeling van een portfolio met drie referentieprojecten. 

De kwaliteitskamer beoordeelt de drie gerealiseerde en bewoonde referentieprojecten, waarbij de betreffende architect(en) een aantoonbare en doorslaggevende rol heeft gespeeld. Deze referentieprojecten kunnen niet worden toegelicht, maar worden intern binnen de kwaliteitskamer op basis van de digitale informatie beoordeeld.

U dient de projecten in aan de hand van: een korte omschrijving van het project in functie van de gevraagde selectiecriteria /plannen, snedes, inplanting / foto’s / totale vloeroppervlakte/ totale kostprijs afgewerkte woning (excl. btw en ereloon) /  datum definitieve oplevering / E-peil.

Een verklaring van de bouwheer omtrent samenwerking, prijsbewaking, technische ondersteuning, timing, … is hierbij wenselijk.

Tot slot voegt u een voorstelling van het ontwerpteam met de medewerkers, veiligheidscoördinator, EPB-certificerende, eventueel externe technische bureaus, die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de mogelijke deelopdrachten toe.

Procedure

  • Dien uw kandidatuur (inschrijvingsformulier + portfolio) in via mail naar m.delrue [at] wvi.be - ten laatste 20 februari 2023 om 12 uur.
  • In een eerste stap worden de ingediende kandidaturen aan de uitsluitingscriteria getoetst
  • Op 19 april gebeurt de selectie van maximum 10 architecten(bureaus) door een daarvoor samengestelde kwaliteitskamer.
  • Ten laatste in april 2023 worden alle deelnemers op de hoogte gebracht welke kandidaten geselecteerd werden voor de “Architectenpool hedendaags wonen in West-Vlaanderen”
  • De architectenpool heeft een geldigheidsduur van 4 jaar met mogelijke uitbreiding van 2 jaar.

Meer info?

U kan de volledige oproep raadplegen via 

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=46…;

Referentienummer van het dossier: WVI_WONEN-9011-F52