03/02/2023

WinVorm 2023: een nieuwe lezingenreeks die inspireert

WinVorm organiseert in 2023 opnieuw vijf lezingen en een daguitstap rond nieuwe ontwikkelingen, visies, ervaringen omtrent ruimtelijke uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden. Met de WinVormlezingen willen de organisatoren, Leiedal, WVI, Provincie West-Vlaanderen, Vlaams Landmaatschappij en Team Vlaamse Bouwmeester bijdragen tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie West-Vlaanderen.

2023 wordt het jaar van de toekomstgerichte uitdagingen.

We merken onverwachtse kenteringen, ingrijpende veranderingen en plotse wendingen waarmee we al dan niet onverhoopt worden geconfronteerd. 

Maatschappelijk, landschappelijk, beroeps- en milieumatig, …  ze hebben invloed op elke sector en niche van de samenleving. 

WinVorm durft het aan om mee met jullie te manoeuvreren en te assisteren met inventieve, kwaliteitsvolle, vernieuwende aanpakken en visies telkens concreet en aan de praktijk getoetst.

Zo zijn we samen een stapje voor en meer dan klaar voor de toekomst!

 

PROGRAMMA

14 maart 2023 | Dorp en kwaliteit: doe het weldoordacht en maak het onderscheid 

Hoe maken we onze dorpen (veer)krachtig voor de toekomst?  

Ingrijpen in het straatbeeld, spelen met gevels, ruimte geven aan water zijn maar enkele voorbeelden.

Maar ook verdichting moet kunnen. 

Een WinVormdossier geeft het voorbeeld. 

 

9 mei 2023 | Energie in transit 

De energietransitie is volop ingezet.

Meer lokaal produceren, minder fossiele brandstoffen gebruiken, focussen op hernieuwbare energie zijn de sleutelthema’s. 

Heel wat gemeenten en steden, maar ook ontwikkelaars en zogenaamde energiegemeenschappen zijn vandaag op zoek naar concrete oplossingen om energie lokaal te produceren, op te slaan en te verbruiken.   

WinVorm laat zijn licht schijnen op een aantal inspirerende realisaties. 

  

13 juni 2023 | Landbouw en stedenbouw, samen op naar een duurzame toekomst  

Beiden evolueren in een razend tempo mee met de tijd en het klimaat. Welke impact genereren deze ontwikkelingen van lange droogtes en intense regenval? Hoe gaan we in de toekomst om met leegstaande hoeves en vrijgekomen landbouwzetels, …?De draagwijdte van deze ruimtelijke en ecologische veranderingen vraagt naar een inventieve samenwerking waar maatschappelijke opgaven, zoals zorg, energietransitie, ecologie en voedselproductie perfect inpasbaar zijn.

Walk the talk: onze sprekers zochten naar antwoorden en tonen concrete voorbeelden.

 

12 september 2023 | Daguitstap Valenciennes  

“Il n'y a qu'une seule remarque, Valenciennes à plusieurs cordes à son arc” 

De Franse collega’s kijken reikhalzend uit om ons te verwelkomen en te verrassen met hun aanpak, kijk en ideeën rond de ontwikkelingen in Valenciennes.  

 

17 oktober 2023 | Sponslandschap Vlaanderen 

Vlaanderen staat in Europa bovenaan de lijst wat risico’s betreft op waterschaarste en droogte. Veel inwoners per vierkante kilometer, een groot verbruik in de landbouw en industrie en de vele verharding helpen niet om de watervoorraden aan te vullen. 

Een natuurlijker sponslandschap kan Vlaanderen weer toelaten om water  lokaal op te slaan, te hergebruiken, te laten infiltreren en vertraagd te laten aflopen.  

WinVorm toont hoe lokale besturen hun rol kunnen opnemen.  

 

21 november 2023 | Anders (samen)wonen, laat ons het voorbeeld tonen 

Hoe houden we het wonen betaalbaar?  Moeten we in de toekomst kleiner wonen en meer ruimte delen? Hoe blijft dit kwaliteitsvol?  

Biedt dit een antwoord op de vereenzaming van de vele alleenstaanden?  

We brengen interessante reflecties over hoe mensen kunnen (samen)leven en wonen, wat mogelijke valkuilen zijn waar we als stedenbouwkundige of ontwerper mee aan de slag kunnen. 

  

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het antwoordformulier terug te bezorgen vóór 1 maart 2023  aan h.vanelslande [at] wvi.be.

De deelnameprijs bedraagt € 50 voor studenten, € 250 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 350.