06/01/2023

Stad Brugge en WVI krijgen subsidies voor thermografische scans via het project ‘ThermAI’

De Vlaamse overheid kent aan Stad Brugge en WVI een subsidie toe van bijna 600.000 euro voor het project ‘ThermAI’. Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van artificiële intelligentie. Een algoritme zal getraind worden om de data, verkregen uit de thermografische scans, automatisch te doorzoeken en te verwerken. De burger kan daardoor op een meer eenvoudige en snellere manier beelden over warmteverlies van zijn woning raadplegen.

Minou Esquenet, schepen van Klimaat en Energie: “Deze thermografische scans zijn een zeer nuttig instrument in de huidige energiecrisis. Ze bieden nuttige informatie om efficiënt de woning duurzaam te renoveren en zo warmteverlies te beperken. Via een voor elke woning unieke warmtefoto wordt het energieverlies via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten ‘zichtbaar’ gemaakt voor de bewoner. De warmtefoto visualiseert zaken die met het blote oog niet kunnen worden waargenomen. Binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van artificiële intelligentie: via algoritmes wordt alle beschikbare informatie die thermografische scans bieden op grote schaal automatisch doorzocht. Daardoor zullen we info sneller aan onze inwoners kunnen aanleveren. Bovendien zullen we ook interessante gegevens verkrijgen over de energiezuinigheid van Brugse woningen op straat- en wijkniveau. Dat biedt ons mogelijkheden om wijk- en buurtgericht verder te werken aan een klimaatneutrale stad.”

10.000 woningen in één nacht

Stad Brugge liet in 2021 al een thermografische scan uitvoeren door de WVI in alle straten van de deelgemeente Assebroek. Een wagen met thermografische camera reed in één nacht door alle straten en scande op deze manier 10.000 woningen. Wie geïnteresseerd is in een inkijk in de energetische toestand van zijn of haar gevel kan hiervoor altijd een afspraak maken via de website van Stad Brugge (energieplatform.brugge.be/thermografische-luchtfoto-en-gevelscan). De scans leveren grote hoeveelheden data op die op dit moment manueel verwerkt en geïnterpreteerd worden. Bewoners kunnen bij het energieplatform van Stad Brugge (Huis van de Bruggeling, tel 050 32 44 60, energieplatform [at] brugge.be) de verwerkte beelden van hun woning raadplegen en krijgen hierbij gericht renovatieadvies en informatie over beschikbare maatregelen en subsidies.

City of Things project

Met het City of Things project ‘ThermAI’ slaan WVI en Stad Brugge de handen in elkaar om Artificiële intelligentie (AI) in te brengen in de analyse van de gegevens. Hierdoor wordt er op een automatische en dus snellere manier rapporten gegenereerd. Daarnaast zal met behulp van AI onbruikbare beelden uit het bestand worden gehaald, wordt een selectie op specifieke kenmerken of bepaalde parameters mogelijk en kan er een link worden gemaakt met andere data zoals het gebouwenregister.

Het project ‘ThermAI’ wordt mee gefinancierd via het City of Things programma van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).