Veurne - Monnikenhoek - opening
03/06/2022

Bedrijventerrein Monnikenhoek feestelijk geopend

WVI, Stad Veurne en bedrijventerreinvereniging Veurne@Work hebben het bedrijventerrein Monnikenhoek langs de Brugsesteenweg (N35) feestelijk geopend. Exact 4 jaar geleden werd de eerste akte getekend. Vandaag is het bijna 27 ha groot bedrijventerrein volledig uitverkocht. “Veurne kent een ongeziene ondernemersdynamiek”, glundert schepen Jan Verfaillie. “De vlotte verkoop illustreert dit nog maar eens.”

Het gemengd bedrijventerrein creëert bijna 27 hectare extra ruimte om te ondernemen in Veurne. “Bedrijfsgrond is een schaars goed”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur. “Als publieke ontwikkelaar kunnen we tijd en ruimte creëren in het ontwikkelingsproces om projecten van strategisch belang te laten slagen. Daarbij zoeken we steeds in nauw overleg met de stad of gemeente naar de optimale invulling. Zo werd 16 ha voorzien voor regionale bedrijven (> 5000 m²), 2,9 ha voor lokale bedrijven (< 5000 m²) en tot slot werd - voor het eerst in de geschiedenis van WVI - een zone van 2,5 ha voorbehouden voor grootschalige kleinhandel.”

Vandaag biedt het bedrijventerrein Monnikenhoek plaats aan 28 ondernemers - waarvan 19 reeds economisch actief waren in Veurne of er woonden. Het merendeel van de ondernemers zijn actief in diverse sectoren: voeding & drank, groene energie, interim, productie, distributie, dierencrematorium, bouw, garages & bandencentrales, onderwaterapparatuur, interieur, houtbewerking, metaalbewerking, recyclage, etc. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door representatieve en imagorijke gebouwen die bijdragen tot een verzorgd en aantrekkelijk beeld vanaf de E40 en de Brugsesteenweg.

“We begeleiden zowel onze lokale besturen als ondernemers naar een klimaatbestendige leefomgeving waar het aangenaam wonen, werken en (be)leven is”, zegt Geert Sanders. “Zo gaan we voor CO2-neutrale bedrijventerreinen: alle bedrijven verbruiken 100% hernieuwbare energie, en gaan we maximaal voor meer groen en waterberging. Dankzij de aanleg van 2 waterbekkens in de groenzone, wordt de ruimte efficiënter benut, is het technisch eenvoudiger om deze te onderhouden en wordt bovendien een visuele meerwaarde gecreëerd. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones te waarborgen, wordt het onderhoud (waartoe de bedrijven een financiële bijdrage leveren) en het beheer nauwgezet opgevolgd door de WVI-terreinbeheerders.”

Er is ook aandacht voor duurzame mobiliteit en veiligheid. Door verschillende ingrepen ter hoogte van de Brugsesteenweg (N35) met het bedrijventerrein werd de bereikbaarheid geoptimaliseerd voor verschillende vervoersmodi: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of auto.

“We zijn verheugd dat ons netwerk van ondernemers blijft groeien”, zegt Bernard Joye, voorzitter van de Veurnse bedrijventerreinvereniging Veurne@Work. “Met het initiatief willen we onze ondernemers versterken in een lokaal netwerk en hun belangen behartigen. Na 2 coronajaren zonder festiviteiten, vormt de feestelijke opening van het nieuw bedrijventerrein Monnikenhoek de kers op de taart.” Ook burgemeester Peter Roose beaamt: “Ik ben fier dat we samen met WVI onze stad verder kunnen uitbouwen voor de toekomst. Een bedrijventerreinvereniging zoals Veurne@Work is cruciaal voor de sociale cohesie onder de ondernemers. Samen creëren ze meer impact.”