31/01/2023

Stad Roeselare en WVI ontvangen subsidie voor project REVOLT

Met het project REVOLT willen Stad Roeselare en WVI bedrijven op bedrijventerreinen meekrijgen in de energietransitie. Dat bedrijven een grote energievraag hebben, is geen geheim. Op vandaag wordt die energie nog onvoldoende uit hernieuwbare bronnen gehaald. Hoewel er al veel inspanning is geleverd om bedrijven aan te moedigen om meer te investeren in hernieuwbare energie, blijft veel potentieel onbenut. Denk maar aan vrije dakoppervlakte voor zonnepanelen of ruimte voor laadinfrastructuur. Bedrijven hebben onvoldoende inzicht in hun dagelijks verbruik de besparingen die deze investeringen hen kunnen opleveren.

REVOLT wil bedrijven op lokale bedrijventerreinen die inzicht in energieproductie en –verbruik geven door het opzetten van een energieplatform met real-time data. Het platform moet het mogelijk maken om als gebruiker berekeningen en simulaties te maken op basis van de gecapteerde energiedata. Hierbij wordt rekening gehouden met de lokale energieproductie, de actuele prijzen op de energiemarkt en de energieafname. Om dit mogelijk te maken wordt gewerkt met ‘real-time’ data. Dit laat toe om snel de juiste beslissingen te nemen en zodoende optimaal te besparen. Het doel is om energie-efficiëntie bij bedrijven te bevorderen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. REVOLT wil daarnaast bedrijven ontzorgen en gemeenten ondersteunen in het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen. 

Na de pilot in Roeselare, is het de bedoeling om het project verder op te schalen en het platform ook open te stellen voor andere bedrijventerreinen.

REVOLT gaat van start in februari 2023 en loop tot augustus 2025. Het project wordt meegefinancierd via het City of Things programma van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).