Veurne - Suikerwater
19/05/2022

Natuurgebied Suikerwater in Veurne etaleert troeven

West-Vlaanderen is een natuurgebied rijker. In Veurne werd vandaag het bijna 16 ha groot natuurgebied Suikerwater officieel ingewandeld: een uniek stukje natuur dat overwegend uit open water en moerasgebied bestaat. De voorbije jaren werden verscheidene natuurinrichtingswerken uitgevoerd om de natuur alle kansen te geven. “Met behulp van een natuurbeheerplan kunnen we de ecologische waarde, de natuurbeleving alsook de natuurgerichte recreatie en educatie van dit prachtige gebied verhogen’, zegt burgemeester Peter Roose.

Suikerwater ontleent zijn vorm en kwaliteit aan het rijke industriële verleden van de voormalige Suikerfabriek. Om de aanwezige natuurwaarden te versterken en verdroging van het natuurgebied in de komende jaren tegen te gaan, maakte WVI in nauw overleg met stad Veurne, Natuurpunt Westkust en het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan op.

Klimaatrobuuste natuur

Het natuurgebied Suikerwater fungeert als natuurlijke waterbuffer (bij hevige regenval) voor het nabijgelegen woonproject en het bedrijventerrein. Een eerste stap in het optimaliseren van deze natuurwaarden en verdroging tegen te gaan, is het onder de loep nemen van de waterhuishouding, zodat water minder makkelijk wordt afgevoerd, maar juist langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. “WVI heeft fors geïnvesteerd in de heraanleg en uitdieping van de bestaande bekkens en het aanwezige rietmoeras”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “De vele inspanningen legde het natuurgebied geen windeieren: Suikerwater is een belangrijke broed- en overwinteringsplaats voor tal van moeras- en watervogels.”

Natuurgerichte recreatie

Met twee nieuwe fietsverbindingen en wandelpaden zal Suikerwater ongetwijfeld uitgroeien tot een walhalla voor wandelaars en fietsers. Duidelijke signalisatie geeft aan welke paden beschikbaar zijn voor wandelaars en/of fietsers, waar schapen grazen en de verplichting om honden aan de lijn te houden. Zo beschermen we de meest kwetsbare zones en creëren we voldoende broed- en overwinteringsplekken voor de vogels. Bovendien maken we in het natuurgebied gebruik van slimme volgverlichting om het zo donker mogelijk te houden voor de hier aanwezige dieren.

Investeren in meer natuur(beleving)

De voorbije jaren werden verscheidene natuurinrichtingswerken uitgevoerd om de natuur alle kansen te geven. Zo kunnen natuurliefhebbers hun hartje ophalen aan één van de drie vogelkijkwanden, kunnen kinderen met een schepnetje het onderwaterleven bekijken dankzij een nieuwe vlonderconstructie en kunnen fietsers- en wandelaars even uitblazen op de nieuwe zitbanken.

Sterk partnerschap

Met gebundelde krachten slagen partners WVI, stad Veurne, Natuurpunt Westkust, natuurwerkgroep De Kerkuil en de Veurnse MiNaRaad erin om het gebied veilig stellen voor de toekomst. De vele kleine initiatieven zoals de plaatsing van de huiszwaluwtil en de oeverzwaluwwand zijn hier getuige van.