Recordverkoop bedrijventerreinen en afgeslankt bestuur

Recordverkoop bedrijventerreinen en afgeslankt bestuur
25.05.18

WVI zet ook in 2018 maximaal in om samen met de gemeenten werk te maken van een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving. Net als vorig jaar staat de algemene vergadering van WVI in het teken van vernieuwing. Het statutaire gedeelte, waarin de aandacht gaat naar het jaarverslag 2017 , de jaarrekening van 2017 en de statutaire wijzigingen, wordt gevolgd door de tweede editie van WVI BOOST! Sociale media strateeg Nadja Desmet geeft dit jaar een boost aan slimme communicatie bij gemeenten, door haar bijdrage over tips & trics voor het gebruik van sociale media.

Het jaarverslag van 2017 – volledig na te lezen op onze website -  heeft een gedaantewisseling ondergaan. De lay-out is fris en beeldend, de teksten zijn beknopt en makkelijk leesbaar. En na het overlopen van de verschillende vormen van dienstverlening, projectontwikkeling en regionale samenwerking van WVI, krijgt de lezer achteraan een mooi overzicht van alle activiteiten per gemeente.

De grote lijnen van WVI voor 2017 zijn:

Ruimte staat centraal
Er is vraag naar bouwterreinen bij de dynamische ondernemers van West-Vlaanderen. Daaraan komt WVI tegemoet door de terreinen tijdig beschikbaar te stellen. 84 ha grond werd in 2017 verkocht aan 132 bedrijven, op 39 bedrijventerreinen, een verdubbeling t.o.v. 2016. Samenwerking met private actoren maken het ook mogelijk om snel een kwalitatief aanbod te creëren voor kleine ruimtevragers op de markt, door het inzetten van bedrijfsverzamelgebouwen.

Publiek private samenwerking (PPS) speelt ook bij woonprojecten een rol. Samen met gemeenten, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en private actoren lukt het om in te spelen op de evolutie naar compactere woonvormen die opengesteld kunnen worden voor verschillende budgetten, voorzien van voldoende groen en bereikbaar met fiets en openbaar vervoer.  In totaal heeft WVI in 2017 61 woonentiteiten op de markt gebracht.

Samenwerken is een meerwaarde
WVI heeft een ruim aanbod aan studie en advies, onder meer op het vlak van stedenbouw, GIS, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat en energie, Europese en Vlaamse subsidies. Om al deze kennis optimaal in te zetten, is samenwerking met de gemeenten en ook tussen de gemeenten onderling cruciaal. In 2017 werd de mogelijkheid gecreëerd om personeel te delen via een kostendelende vereniging. In 2017 werd WVI ook partner in de regionale dienstverlenende verenigingen Midwest en Westhoek.

Voortrekker in afslanking
De buitengewone algemene vergadering keurde een statutenwijziging goed m.b.t. de afslanking van de raad van bestuur vanaf 2019. De 54 West-Vlaamse gemeenten zullen vanaf dan vertegenwoordigd worden door  15 bestuurders (aangevuld met 3 leden van de oppositie) waarbij de 3 regio’s Noord-West-Vlaanderen, Midwest en Westhoek, elk 5 mandaten met gemeentelijke bestuurders toegewezen krijgen.

“WVI is daarmee de voortrekker van een slanke, efficiënte en daadkrachtige intercommunale,” zegt WVI voorzitter Kris Declercq. “Deze afslanking betekent niet minder betrokkenheid van onze lokale besturen, maar we willen deze oefening juist aangrijpen om de banden te versterken. Zo zullen we de terugkoppeling en informatiedoorstroming nog beter en transparanter organiseren.”

WVI BOOST
Tot slot heeft Nadja Desmet, de sociale media strateeg uit Tielt, het publiek meegenomen in de snelle wereld van de sociale media. Want een handvol tips & tricks voor een slim gebruik van sociale media is voor iedere gemeente handig meegenomen.

 

WVI BOOST 2018