12/01/2022

WVI zoekt samenwerkingspartner voor realisatie tijdelijke PV-installaties

In samenspraak met de stad Brugge is WVI op zoek naar een partner voor de plaatsing van tijdelijke fotovoltaïsche (PV) installaties. Eind december 2021 screende WVI de gronden in voorraad die niet onmiddellijk ontwikkelbaar zijn om te experimenteren met het plaatsen van tijdelijke PV-installaties. Daaruit werd de site Brugge Chartreuse als pilootproject geselecteerd.

CONTEXT
WVI ondersteunt lokale besturen om de klimaatdoelstellingen tussen nu en 2030 te helpen realiseren. Dit doen we maximaal door onze brede kennis en expertise in te zetten in onze dienstverlening voor gemeenten-vennoten, maar ook op het terrein binnen onze ontwikkelingsprojecten voor wonen, ondernemen en gebiedsontwikkeling.

Als onderdeel van de energietransitie, wordt ingezet op de productie van meer hernieuwbare energie met als doel om lokaal geproduceerde energie ook lokaal te consumeren of op te slaan bij overschotten. Voorbeelden van hernieuwbare energieprojecten zijn PV op bedrijfsdaken, windturbines op bedrijventerreinen, laadpaalinfrastructuur in woonprojecten en op bedrijventerreinen, …

DEADLINE
De voorstellen tot samenwerking dienen uiterlijk op 31 januari 2022 bezorgd te worden aan e.huyghe [at] wvi.be. Daarna volgt een onderhandelingsronde. De samenwerkingspartner wordt gekozen op basis van het voorstel en de onderhandeling.