Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening tot 60.000 EUR voor woningkwaliteit en het verbeteren van de energieprestatie

Via het Energiehuis WVI kunnen inwoners van de deelnemende gemeenten Mijn VerbouwLening afsluiten tegen een zeer voordelig rentetarief. Bovendien kan je afhankelijk van jouw noden rekenen op gratis begeleiding en hulp (waaronder het bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen en premies of subsidies aan te vragen).

 

Voor wie?

Mijn VerbouwLening heeft vijf doelgroepen

1/ Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie. Hierbij gelden de volgende inkomensgrenzen:

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 EUR
 • Alleenstaande met minstens één persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

2/ Particuliere verhuurders (geen inkomensgrenzen)

 • Via een sociaal verhuurkantoor indien u beschikt over minstens een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning.
 • Particuliere (geconventioneerde) verhuur indien u onder een maximale huurprijs van 900 EUR (1000 EUR voor een aantal gemeenten). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden. Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

3/ Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking indien u behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen)

4/ Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bv. VZW’s)

5/ Verenigingen van mede-eigenaars (leenbedrag tot 60.000 EUR voor het gebouw aangevuld met 25.000 EUR per appartement)

Welke gebouwen?

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
   

  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Welke werken?

 • Alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.
  • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
  • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
  • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
   • Laagste inkomenscategorie : U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 32.980 euro. U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46.170 euro. Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s bovenstaand bedrag met 3700 euro te verhogen.
     
 • Investeringen waarvoor een premie wordt gegeven door Fluvius:
  • Zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur, incl. BTW).

Welk bedrag kan je lenen?

Je kan maximaal 60.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal zes schijven worden opgenomen.

Dit bedrag kan op maximum 25 jaar terugbetaald worden, in het aanvraagformulier kunt u ook de terugbetalingstermijnen die we adviseren terugvinden.

De intrest in 2022 is 0%. Indien de wettelijke intrestvoet boven de 3% stijgt kan een intrestvoet aangerekend worden, maar dit kan nooit retroactief toegepast worden op een al afgesloten krediet.

Hoe aanvragen?

 1. Vul onderstaand aanvraagformulier in, verzamel de nodige bijlagen en bezorg ons alle documenten digitaal via energiehuis [at] wvi.be of per post via WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 2. De kredietaanvraag wordt geëvalueerd waarna we je (= kandidaat-kredietnemer) op de hoogte brengen van de beslissing. 
 3. Na positief advies, wordt je als kandidaat-kredietnemer uitgenodigd om de kredietovereenkomst te ondertekenen op de kantoren van WVI.
Raak je er niet wijs uit?