WVI zoekt schapenhouder voor begrazing op Roeselaars bedrijvenpark

WVI zoekt schapenhouder voor begrazing op Roeselaars bedrijvenpark
02.04.20

Het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek werd recent ontwikkeld langs de R32, aan de noordelijke rand van Roeselare. Aan de randen van dit bedrijvenpark werden omvangrijke groenzones aangelegd. Een deel van deze groenzones werd beplant met een groenscherm, bestaande uit streekeigen heesters en hoogstammige bomen. De resterende oppervlakte bestaat grotendeels uit grasland.

Om het gebied op een aantrekkelijke, duurzame en ecologisch verantwoorde manier te beheren, startte WVI in 2018 een proefproject voor het beheer van het grasland door middel van begrazing door schapen. Dit proefproject werd naar tevredenheid afgerond en daarom is WVI nu op zoek naar een professionele of niet-professionele schapenhouder om het gebied gedurende een periode van vijf jaar te beheren.

Geïnteresseerde schapenhouders dienen hun kandidatuur uiterlijk op 15-05-2020 bij WVI in te dienen. Hier kan u het volledige dossier raadplegen.