Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne

Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne
21.12.07

Op 20 december 2007 is wvi eigenaar geworden van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek te Veurne. Door zijn ligging en de omvang (46ha) is deze site van zeer groot strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van Veurne. In eerste instantie zal wvi, samen met het stadsbestuur en de Provincie West-Vlaanderen, een strategische visie uitwerken voor de reconversie van deze site, om vervolgens over te gaan tot de realisatie ervan.

De voormalige eigenaar van de site, Iscal Sugar, zag zich eind 2005 genoodzaakt de Suikerfabriek te sluiten. Deze sluiting betekende een groot economisch verlies voor de streek en liet weinigen in Veurne en omstreken onberoerd.

Op voorstel van de stad Veurne en de provincie West-Vlaanderen onderzocht de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) meteen welke rol zij zou kunnen opnemen in de reconversie van de site. Vervolgens onderhandelde wvi in de loop van 2006 en 2007 met Iscal Sugar in een constructieve sfeer. Deze onderhandelingen gingen gepaard met een grondige analyse van de technische en bodemkundige aspecten van het terrein.

Tegelijkertijd startte Iscal Sugar de afbraak van de "fabriek" en werden de terreinen in gereedheid gebracht voor overdracht. Na groen licht door OVAM werd de overdracht op 20 december 2007 een feit.