WVI organiseert werkgroep intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED)

WVI organiseert werkgroep intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED)
02.05.16

WVI heeft onlangs voor de derde keer een ambtelijke werkgroep samengeroepen rond de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED).

Sinds het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van kracht is, kunnen intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten erkend worden. Deze diensten kunnen de gemeentes ondersteunen in hun erfgoedbeleid.

Gemeentes kunnen onder andere beroep doen op de IOED voor advies rond onroerend erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed. Ondertussen zijn in West-Vlaanderen RADAR (Midwest) en Leiedal (Kortrijkse) erkend in 2015 en CO7 ( deel van de Westhoek), Raakvlak (Brugge en Ommeland) en Polderrand (Gistel en omgeving) in 2016.

WVI biedt de IOED’s binnen haar werkingsgebied een overlegplatform aan rond erfgoed in al zijn aspecten. Hier kan kennis en expertise worden uitgewisseld.