WVI investeert mee in aanleg 3A-knooppunt

WVI investeert mee in aanleg 3A-knooppunt
05.12.16

Vanaf volgend jaar wordt de verkeerssituatie rond de nieuwe campus van ziekenhuis AZ Delta grondig aangepakt. De herinrichting van het verkeersknooppunt N36-Kwadestraat - dat de naam 3A-knooppunt zal dragen - is een gezamenlijk project van de stad Roeselare, het Agentschap Wegen en Verkeer én een aantal private partners waaronder WVI. Het nieuwe knooppunt moet een vlotte ontsluiting bieden voor het Accent Business Park, het nieuwe ziekenhuiscomplex AZ Delta en de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abeele. 

Door de komst van het ziekenhuis en de recente ontwikkelingen op de omliggende bedrijventerreinen langs de N36 is de afrit van de E403 één van de belangrijkste toegangspoorten tot de stad Roeselare geworden. Het nieuwe knooppunt moet de mogelijke impact van deze toekomstige, omvangrijke projectontwikkeling opvangen. Het verkeer dat van de E403 komt, wordt gescheiden in lokaal verkeer en doorgaand verkeer, dat de expresweg verder volgt. Een vlotte en veilige bereikbaarheid van de verschillende sites, zowel met de fiets als met het openbaar vervoer, staat daarbij centraal.

Het uniek samenwerkingsverband tussen overheid en privé is overigens een primeur in Vlaanderen. Met de ondertekening van het charter zaterdag jl. in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, werd het knooppunt N36-Kwadestraat officieel omgedoopt tot het 3A-knooppunt, waarmee verwezen wordt naar de A’s van de drie betrokken sites: Accent Business Park, AZ Delta en Abeele.

De totale kostprijs wordt op 5,5 miljoen euro geraamd. Daarvan neemt het Agentschap Wegen en Verkeer 3,3 miljoen euro voor haar rekening, zoals het mobiliteitsdecreet voorschrijft. De overige 2,2 miljoen euro wordt evenredig verdeeld onder de stad Roeselare, AZ Delta en andere private partners waaronder WVI. WVI investeert mee voor een bedrag van bijna 250.000 euro in het kader van de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen Nieuwe Abeele. 

Begin 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanbestedingsprocedure. Als alles vlot verloopt, kunnen de voorbereidende nutswerken nog in het voorjaar van 2017 beginnen, zodat er vanaf medio 2017 gestart kan worden met de eigenlijke wegenwerken. Het einde van de werken is voorzien voor augustus 2018. De opening van de nieuwe campus AZ Delta staat gepland in het najaar van 2018.