WVI en Veurne kiezen voor innovatief ION voor realisatie WOW-project op Suikerfabriek

WVI en Veurne kiezen voor innovatief ION voor realisatie WOW-project op Suikerfabriek
14.03.17

WVI en Stad Veurne selecteerden projectontwikkelaar ION om mee te schrijven aan een nieuw verhaal voor de Suikerfabriek-site. Met een totale oppervlakte van 49 ha combineert het binnenstedelijk project drie belangrijke functies: bedrijvigheid (16 ha), natuur (15 ha) en wonen en recreatie (18 ha). Vandaag worden de ambitieuze plannen voorgesteld van het toekomstig woonproject Suikerpark. Projectontwikkelaar ION integreert een boeiende mix van Woonvormen, Ontspanningsmogelijkheden en Werkplekken in een unieke parkomgeving.

Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suikerfabriek: een unieke site vlakbij het historisch stadscentrum. De omvang en complexiteit van het project verklaart de lange voorbereidingstijd. In 2011 werd het masterplan dat in grote lijnen het toekomstbeeld heeft geschetst goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. In 2013 werd ook het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goedgekeurd waarmee ook de bodembestemming werd vastgelegd.

Van het totale projectgebied Suikerfabriek realiseert WVI het bedrijventerrein en het aangrenzende natuurgebied. Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein (16 ha) bouwrijp gemaakt. Eind 2018 zullen de bedrijfspercelen van de eerste fase bouwklaar zijn voor de geïnteresseerde ondernemers. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht zullen besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Grenzend aan het bedrijventerrein wordt ook een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd in overleg met Natuurpunt om het natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Voor de realisatie van het woonproject en bijhorend recreatief park werd gekozen voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen WVI en een private partij. Na een formele onderhandelingsprocedure werd het internationaal team rond projectontwikkelaar ION uit Waregem geselecteerd. ION blonk uit in duurzaam innoveren. Ze willen in Veurne vooral een nieuwe dynamiek tot stand brengen: tussen jonge gezinnen en ondernemers, tussen Veurnenaars en nieuwe inwoners.

Het woonproject Suikerpark biedt toekomstgerichte oplossingen voor zowel woongelegenheid als ruimte voor bedrijven. Het kloppend hart van de nieuwe site wordt het Suikerplein: een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, een aantrekkelijke brasserie en verrassende kleinhandel, complementair aan de binnenstad. Suikerpark wordt maximaal verbonden met de stad en de haven van Veurne: een nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas maken het centrum bereikbaarder dan ooit.

Suikerpark is geen doorsnee woonontwikkeling. Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Naast de bewuste keuze voor een groen karakter, staan flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal. Zo is er in Suikerpark een plek voor iedere stijl en ieder budget: appartementen, rijhuizen, woningen met een atelier, dijkwoningen met zicht op de Suikervijver, huisvesting voor andersvaliden, penthouses met een uniek zicht over de oude binnenstad, co-housing & flexibele kantoorruimtes, praktijkruimtes voor vrije beroepen en verrassende winkel- en horecaruimtes. De eerste spadesteek voor de 450 woningen wordt verwacht in het najaar 2018.

In Suikerpark komt de buurt op de eerste plaats. Dus wordt er hard gewerkt aan een sterke lokale verankering, waarbij de buurtbewoners echt inspraak krijgen over de verdere ontwikkelingen. Die dialoog is de rode draad doorheen het project, dat inzet op co-creatie, deeleconomie en buurtplatformen.

Wil je graag al een plek reserveren voor je onderneming, heb je interesse in een specifieke woning, wil je je schouders zetten onder een hippe tijdelijke invulling of heb je een geweldig idee dat past in dit dynamisch verhaal? Contacteer ons dan nu via www.suikerpark.be en bouw mee aan de toekomst van Veurne.