Woonproject Steenbakker in Gistel feestelijk geopend

Woonproject Steenbakker in Gistel feestelijk geopend
25.06.18

Op zaterdag 23 juni 2018 werd in Gistel de woonwijk Steenbakker feestelijk ingehuldigd. Een 70-tal nieuwe bewoners, jong en oud, hield een optocht door de wijk, begeleid door de fanfare van Moere.

‘Wij heten jullie allemaal van harte welkom,’ waren de eerste woorden van de burgemeester van Gistel, Bart Halewyck. Hij bedankte de aanwezigen voor de grote opkomst en had het verder over wonen in een gemeente als Gistel. Hij belichtte ook even het intiatief van ‘Gistelen in een warme buurt’, subsidies die kunnen worden toegekend aan projecten die georganiseerd worden in een wijk.

Als tweede kwam Ignace Dereeper, de voorzitter van Woonwel aan het woord. Bijna de helft van de woningen in de Steenbakkerswijk werden geplaatst door WoonWel. ‘Wat mij opvalt,’ zei de heer Dereeper, ‘is het feit dat er steeds minder of geen verschil meer is tussen sociale en andere woonprojecten. Kwalitatief sociaal wonen is bereikt en deze wijk is daar een goed voorbeeld van.’   

Geert Sanders, algemeen directeur van WVI, had het ook over de goede samenwerking met Woonwel. Het hele project is samen ontworpen met dezelfde aandachtspunten voor ogen, zoals bijvoorbeeld de buiten-inrichting. ‘Voor het eerst werd er in deze wijk gewerkt met bovengrondse waterbuffering’, zei hij. ‘In de straten zijn zitelementen en spelelementen voor kinderen aangebracht en de kavels zijn georiënteerd op maximaal zonlicht in de tuin. Geert Sanders had het verder ook over de bijzondere archeologische vondsten bij de werken in de wijk: resten van bebouwing en een heuse muntschat uit de Middeleeuwen.   

Op de tonen van een fanfare de wijk inwandelen, dat geeft een zomers en vrolijk gevoel en daar werd achteraf met alle aanwezigen feestelijk op getoost.