WinVorm, 21 jaar ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen

WinVorm, 21 jaar ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen
24.03.21

WinVorm is al aan haar 21ste editie toe. Als pionier plaatste WinVorm ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen op de agenda. Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, het Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij waren de partners die hiervoor de handen in elkaar sloegen.

Ook als volwassen millennial blijft WinVorm inspireren met haar lezingenreeks. Dit jaar komen thema’s aan bod die verband houden met WinVorm-realisaties. Visionaire sprekers willen je uitdagen. 

Twee maal per jaar organiseert WinVorm 'Oproep WinVorm': een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Alle info op www.winvorm.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 jaar WinVorm

Lees hoe WinVorm de afgelopen 20 jaar ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen op de agenda plaatste in volgende publicaties:

RUIMTE, magazine van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

LOKAAL, magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten