Wingene en WVI investeren in duurzame toekomst van ondernemers

Wingene en WVI investeren in duurzame toekomst van ondernemers
02.12.20

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein De Hille stilaan vorm. Langs de N370 in Zwevezele ontwikkelt WVI in samenwerking met de gemeente Wingene extra ruimte om te ondernemen. “Vandaag stimuleren we al de productie van hernieuwbare energie op onze bedrijventerreinen, maar we gaan nog een stap verder”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “De Hille heeft ook de ambitie om maximaal in te zetten op circulaire principes.”

“Op de nieuwe site van 15 ha wordt zo’n 11 ha voorzien voor bedrijvigheid, 2,5 ha groenzone en 1,5 ha wegenis”, vertelt burgemeester Hendrik Verkest. “Het bedrijventerrein zal in twee fasen worden ontwikkeld: het noordelijke deel (6,6 ha) wordt als eerste in de markt gezet, het zuidelijk deel (4,2 ha) volgt in een latere fase. De eerste fase van de uitbreiding zal plaats bieden aan zo’n 10 bedrijven van elk minimaal 5000 m². De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag, onderzoek en groothandel tot distributiebedrijven.”

Als voortrekker in transities staat WVI mee aan het roer bij de overgang naar een grondstofarme, circulaire economie. “Bij de inrichting van een circulair bedrijventerrein is het belangrijk om vanuit de keten te denken. Zo is het zuidelijke deel bestemd voor bedrijven met activiteiten als grondverzet, afvalverwerking en recyclage en uitermate geschikt om het gedachtengoed rond circulariteit vorm te geven. We starten met een carte blanche waarbij we op zoek gaan naar bedrijven die circulariteit omarmen zoals het delen van infrastructuur/faciliteiten, … Samenwerking staat hierbij centraal en is een belangrijke randvoorwaarde om in onze opzet te slagen.”

In de bijna 2,5 ha grote groenzone worden tijdens de eerste fase 3 waterbekkens van samen 11.600 m³ aangelegd. Naast deze compensatie voor de aan te leggen verharding, wordt extra waterbuffercapaciteit voorzien om wateroverlast bij de zuidelijk gelegen landbouwpercelen op te vangen. De groenbuffer maakt zo de overgang tussen bedrijvigheid en de omgeving, en integreert ook een trage weg. Fietsers kunnen voortaan veilig van de Wingenesteenweg naar de Akkerstraat en omgekeerd. 

Op de bedrijfspercelen staat ook duurzaamheid voorop. Hierbij worden bedrijven gestimuleerd om het elektriciteitsverbruik in de bedrijfsgebouwen te capteren door de opwekking van hernieuwbare energie via de installatie van PV-panelen op de beschikbare dakoppervlakte. Daarnaast zullen koppelbouw en verticaal ruimtegebruik worden aangemoedigd, om zo de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Ook door middel van kwalitatieve architectuur en uniforme omgevingsaanleg, dragen de bedrijven bij aan de uitstraling van het bedrijventerrein.

Net zoals de andere bedrijventerreinen van WVI zal ook het bedrijventerrein De Hille een voorbeeld vormen voor terreinbeheer. De openbare groenzones worden collectief onderhouden, de signalisatie wordt voor onze rekening genomen en we zorgen voor een uniforme look. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van de ruimte en waardevastheid van het bedrijventerrein garanderen.

De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. “Als alles volgens planning verloopt, zal het terrein eind 2021/begin 2022 bouwrijp zijn”, besluit Geert Sanders. “We lanceren de verkoop al midden 2021, zodat ondernemers zich maximaal kunnen voorbereiden. Tijdens een intakegesprek luisteren we naar de plannen, vraag en wensen van de kandidaat-kopers, zodat we elke ondernemer een kavel op maat van zijn/haar bedrijf kunnen aanbieden."

Ja, ik ben op zoek naar bedrijfsgrond!

Ondernemers die zich kandidaat willen stellen voor de aankoop van een bedrijfsperceel, kunnen dat via www.wvi.be/ondernemen/inschrijven.

Heb je een vraag of wil je bijkomend advies, neem dan contact op via ondernemen@wvi.be of 050 36 71 71. We helpen je graag verder!

wingene