Vergelijking aanbod rioleringsbeheerders in West-Vlaanderen

Vergelijking aanbod rioleringsbeheerders in West-Vlaanderen
10.12.07

Samen met Leiedal heeft wvi het aanbod vergeleken van vier partners voor het gemeentelijke rioleringsbeheer. Die vergelijking is samengevat in een overzichtelijke tabel. Deze is ter beschikkking van onze vennoten.

Sinds 1 januari 2005 zijn de drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor de sanering van het drinkwater dat ze leveren. Hoe ze die saneringsplicht invullen, moet worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeenten. Die kunnen ervoor opteren om hun rioolstelsel verder zelfstandig te exploiteren, maar ze kunnen ook een overeenkomst sluiten met een bestaande intercommunale of met een entiteit die na marktbevraging is aangesteld. Ook kan een nieuwe intergemeentelijke vereniging worden opgericht.

Wvi en Leiedal hebben nu het serviceaanbod van 4 rioleringbeheerders vergeleken. Het gaat om beheerders die actief zijn in de provincie West-Vlaanderen en zich tot meerdere gemeenten richten: Infrax (met het aanbod Interaqua), TMVW (met AquaRio), VMW (met Rio-Act) en Aquafin (met RioPartner).

Voor elk van die 4 spelers zijn zowel juridisch-contractuele, financiële als organisatorische criteria onderzocht. Dat onderzoek gebeurde op basis van bestaande literatuur, individuele gesprekken en schriftelijke aanvullingen. Elke speler heeft de onderzoeksresultaten goedgekeurd, zodat de tabel een betrouwbaar overzicht biedt van de service die elke rioolbeheerder kan bieden.