Verbod op zwaar verkeer in dorpskernen loont

Verbod op zwaar verkeer in dorpskernen loont
12.12.17

De gemeenten Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torhout werken sinds april 2017 samen om het doorgaand zwaar vervoer uit hun dorpskernen te weren. Met succes blijkt na een eerste evaluatie.

Met zonale verbodsborden werden twee zones afgebakend die grotendeels samenvallen met het hogere wegennet. Binnen deze zones is enkel lokaal zwaar vervoer alsook landbouwvoertuigen toegelaten. Het doorgaand zwaar vervoer moet rond beide zones rijden op het hogere wegennet.

Naast deze vastgelegde zones helpen ook straatverboden om in smallere straten en in sommige schoolomgevingen het zwaar vervoer te weren.

Afgelopen maanden hebben de verschillende politiezones meerdere controles op deze verboden uitgevoerd waaruit blijkt dat de verboden relatief goed worden nageleefd. Circa 19% van de vrachtwagens negeert de verboden.

Op sommige invalswegen naar de kernen worden echter wel wat overtredingen vastgesteld. Vooral op de straten met een dubbel verbod, de zonale beperking én het bijkomende straatverbod van 3.5 ton lijkt de opvolging moeilijk.

De gemeenten hebben tevens tellingen uitgevoerd op deze invalswegen naar de kernen waarbij een beter beeld wordt verkregen van het vrachtverkeer op de gemeentewegen. We merken een representatieve daling van het zwaar verkeer binnen beide zones. Er rijdt nog zwaar verkeer rond op deze wegen, maar dit is in hoofdzaak lokaal zwaar verkeer.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft bijkomende ook tellingen uitgevoerd op enkele gewestwegen ter evaluatie van de kilometerheffing. Op de meeste telpunten in West-Vlaanderen is er een significante stijging van het aantal vrachtwagens.

Vanaf  januari 2018 zal de gewestweg N35 bijkomend worden opgenomen binnen de kilometerheffing. Dit betekent dat vrachtwagens vanaf 3.5 ton op deze weg zullen moeten betalen voor de gereden kilometers. Deze maatregel kan tot gevolg hebben dat vrachtwagens de N35 zullen proberen mijden en alternatieve lokale wegen zullen opzoeken.

Zo zal de handhaving binnen de lokale zones van tonnagebeperking nog belangrijker worden om een dijk te werpen tegen dit ontwijkgedrag.