Tuinwijk creëert extra woongelegenheid in hartje Diksmuide

Tuinwijk creëert extra woongelegenheid in hartje Diksmuide
14.03.19

Vlakbij het historisch stadscentrum van Diksmuide worden 180 woonentiteiten gerealiseerd voor iedereen, van jong gezin tot gepensioneerde. Met de start van de infrastructuurwerken gaven burgemeester Lies Laridon, Geert Sanders (WVI), Daniël Vanpoucke (De Mandel) en Frans Verhegge (Woonmaatschappij Ijzer en Zee) gisteren het symbolische startschot voor de aanleg van deze nieuwe woonzone aan de Tuinwijk. Het woonproject met zowel sociale koopwoningen, huurwoningen en appartementen als sociale en vrije kavels heeft een oppervlakte van 7 hectare.

Op het vroegere voetbalveld bij de Tuinwijk, op wandelafstand van het Diksmuidse stadscentrum, komen er 183 woongelegenheden. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en Ijzer & Zee en projectontwikkelaar Covemaeker werd een intensief traject afgelegd voor de opmaak van het inrichtingsplan van de totale projectsite. “Er wordt maximaal gezorgd voor een gevarieerde mix aan woontypologieën”, benadrukt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo zal WVI 105 bouwkavels op de markt brengen waarvan 12 kavels voor open bebouwing, 70 kavels voor halfopen bebouwing en 23 kavels voor gesloten bebouwing. Bovendien is het een mix van sociale en vrije kavels waarbij de grootte varieert van 200 m² tot 500m². Naast bouwrijpe grond, realiseert bouwmaatschappij De Mandel 16 sociale huurwoningen en 22 sociale appartementen, woonmaatschappij Ijzer en Zee 12 sociale koopwoningen en private ontwikkelaar Covemaeker uit Diksmuide 25 koopwoningen. Voor de realisatie van het sociaal woonproject werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ook het openbaar domein kreeg de nodige aandacht. Zo is er een centrale groenzone met een waterbufferbekken voorzien, aangevuld met kleine groenstructuren zoals bomen en struiken. Bovendien worden er ook enkele speeltoestellen geplaatst voor kinderen, en ook de aanleg van een petanquebaan en een picknickbank staan op het programma.

Doorgaand verkeer wordt vermeden dankzij de opsplitsing van de hoofdbaan in 2 delen. Fietsers en voetgangers zullen rechtstreeks via de Tuinwijk en Rijkswachtstraat de site kunnen bereiken, maar er worden ook extra doorgangen voorzien voor de trage weggebruiker.

“De bevolking van Diksmuide kan de komende jaren aangroeien dankzij de 180 woongelegenheden in het hart van mijn stad”, beaamt burgemeester Lies Laridon. Geert Sanders vult aan: “Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de 105 bouwrijpe kavels in het voorjaar van 2020. Met ons aanbod aan betaalbare kavels willen we startende alleenstaanden, gezinnen met één inkomen of tweeverdieners de kans te geven om zelf nog een woning te bouwen met een aannemer en architect naar keuze.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/aanbod/wonen. Voor een koop- of huurwoning of appartement kan men terecht bij bouwmaatschappij De Mandel via www.mandel.be en/of woonmaatschappij Ijzer en Zee via www.ijzerenzee.be.  

BEKIJK DE REPORTAGE OP FOCUS-WTV:

https://www.focus-wtv.be/nieuws/180-extra-woningen-hartje-diksmuide