Oostkamp geeft opgepompt werfwater tweede leven

Oostkamp geeft opgepompt werfwater tweede leven
30.09.20

Het opgepompt werfwater van de werf Rodenbach Zuid wordt opgevangen en ter beschikking gesteld aan derden. Een primeur in Oostkamp die de start geeft van verantwoord omgaan met bemalingswater.

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het lokaal bedrijventerrein Rodenbach Zuid in Oostkamp vorm. Begin juni is Aannemingen Verhelst uit Oostende gestart met de aanleg van de riolering, de straat en de berm tussen de aanpalende woningen en het nieuwe bedrijventerrein.

In de transitie naar een klimaatbestendige leefomgeving is goed waterbeheer van vitaal belang. Zo hechten de gemeente Oostkamp, WVI, Global Estate Group en studiebureau Jonckheere veel belang aan het duurzaam omgaan met water. De opvang en zuivering van water staat dan ook centraal in het Oostkampse beleid.

Op vrijwel elke werf is tijdelijke bemaling (het tijdelijk wegpompen van grondwater) noodzakelijk om de bouwwerken in droge omstandigheden te kunnen uitvoeren. “Zo laten we het opgepompte water van de werf Rodenbach Zuid niet wegvloeien via de riool of beek, maar stellen we het water ter beschikking aan de gemeentelijke groendienst, de brandweer en de lokale land- en tuinbouwers. De werf staat onder camerabewaking om het risico op misbruik te minimaliseren”, besluit burgemeester Jan de Keyser.

“Het is de eerste maal dat we het in de praktijk toepassen, maar we hebben de ambitie om in samenspraak met de lokale besturen het opvangen en hergebruiken van bemalingswater ook op onze toekomstige werven toe te passen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. "Het is een win-winsituatie voor alle partijen”, zegt burgemeester Jan de Keyser.

Het is immers van groot belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik. Het grondwaterpeil staat op de meeste plaatsen in Vlaanderen erg laag voor de tijd van het jaar. Begin augustus waren de absolute grondwaterstanden op 73 % van de locaties zeer laag (bron: website Databank Ondergrond Vlaanderen). “Niet alleen gezinnen dragen de verantwoordelijkheid, maar ook bouwwerven kunnen hun steentje bijdragen”, aldus Luc Beke, CEO Global Estate Group.

De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Het lokaal bedrijventerrein situeert zich langs de Albrecht Rodenbachstraat. “Als alles volgens planning verloopt, hopen we in het voorjaar 2021 te starten met de verkoop van ongeveer 3 ha bedrijfsgronden”, zegt Geert Sanders. “De bedrijfsgronden hebben een oppervlakte van maximum 5000 m². De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag, onderzoek, groothandel tot distributiebedrijven.”