Infovergadering over nieuwe woonontwikkeling in Poelkapelle

Infovergadering over nieuwe woonontwikkeling in Poelkapelle
06.02.17

WVI en De Mandel slaan de handen in elkaar voor de realisatie van een nieuw woonproject aan de Schiethoek in Poelkapelle. Het gaat specifiek over de binnengronden gelegen tussen de Langemarkstraat, de Brugseweg en de Oude Bosweg te Poelkapelle.

WVI zal 32 sociale kavels aanbieden. De Mandel zal een 45-tal nieuwe huurwoningen voorzien, die gefaseerd zullen worden gebouwd. In een latere fase zal ook de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak een 12-tal koopwoningen realiseren. Het gaat bijgevolg over een project met een gemengde wooninvulling. 

Bij opmaak van het inrichtingsplan werd veel aandacht besteed aan een duurzame woonontwikkeling, waarbij groen, mobiliteit en waterhuishouding bijzondere aandacht krijgen.

Voor de aanleg van de infrastructuur zal gewerkt worden met subsidiëring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Zij stelden studiebureau Haegebaert nv aan als ontwerper voor de infrastructuurwerken.

Kandidaat-kopers voor een sociale kavel kunnen zich nu reeds via volgend inschrijvingsformulier gratis en vrijblijvend inschrijven bij WVI. 

 

Op maandag 20 februari 2017 gaat een informatievergadering door voor zowel de omwonenden als geïnteresseerden om 20u00 in het Gemeentehuis Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle.