Infoavond over toekomst parochiekerken in de Westhoek

Infoavond over toekomst parochiekerken in de Westhoek
30.10.11

Op 23 oktober 2011 kwamen meer dan 100 deelnemers af op de uitnodiging van het Westhoekoverleg en wvi om van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochiekerken in de Westhoek.

Aanleiding was een conceptnota rond deze problematiek die voor de zomer door de Vlaamse Regering werd aangenomen.

Op deze bijeenkomst werd gepleit voor een voorzichtige benadering waarbij eerst alle mogelijkheden werden uitgeput vooraleer een kerk werd herbestemd voor niet-publieke doeleinden.

Diverse scenario's zoals medegebruik - naast de eredienst zijn er ook mogelijkheden en is er ruimte voor andere activiteiten zoals optredens, vergaderingen etc ...-, herbestemming voor publieke functies - cultuur, archief, bibliotheek etc ...- werden toegelicht. 
Nieuw was dat de mogelijkheid werd gelanceerd om, naar model van de Duitse Grabeskirchen, de kerk te herbestemmen tot ruimtes met artistieke columbaria en een plaats om afscheid te nemen.
De verplichting om voor iedere gemeente een parochiekerkenplan te maken, werd wel als zinvol onthaald.
Er werd afgesproken om dit dossier verder op te volgen en te zoeken naar een gezamenlijke strategie voor de Westhoek.