Bedrijventerrein Torhout: pilootproject hernieuwbare energie

Bedrijventerrein Torhout: pilootproject hernieuwbare energie
05.02.20

Op het bedrijventerrein in Torhout aan de Roeselaarseweg is WVI gestart met de uitgifte van de percelen. In het uitgiftetraject zit een primeur. Al langer leggen we kandidaat-kopers in onze verkoopvoorwaarden een CO2-neutraliteitsverplichting op. Voortaan zitten ook onze ambities om de productie van hernieuwbare energie te maximaliseren erin vervat.

Dakoppervlaktes van bedrijven zijn erg geschikt om er zonnepanelen te installeren. Een nieuwe clausule spoort de kopers van onze percelen aan om het potentieel van hun dakoppervlaktes zoveel mogelijk zelf te benutten. Als ze de groene stroom opwekken en zelf gebruiken of delen, komt hun dat immers voordelig uit, en het helpt hen om te voldoen aan de opgelegde CO2-neutraliteitsverplichting. Voortaan moet de koper in zijn bouwplannen aangeven hoe hij het potentieel wil benutten. Wij brengen daar advies over uit en stellen zo nodig aanpassingen voor, bijvoorbeeld om de dakstructuren geschikt te maken voor zonnepanelen. Ons advies is bindend. Als de koper ervoor kiest om het potentieel van zijn dakoppervlaktes niet te benutten, krijgt WVI na vier jaar de optie om dat zelf te doen. De koper verleent WVI daarvoor het recht van opstal. In een overzichtelijke folder leggen we de nieuwe clausule helder uit.

Energy communities
Intussen verkent WVI al nieuwe mogelijkheden. In het Clean Energy Package (2018) had de EU richtlijnen opgenomen voor renewable energy communities en citizen energy communities: juridische entiteiten waarin burgers, lokale overheden en bedrijven samenwerken rond hernieuwbare energie. Binnen een afgebakend gebied kunnen burgers, bedrijven en lokale overheden afspraken maken om meer hernieuwbare energie op te wekken en die efficiënter te consumeren. Dat doen ze in lokale energienetten. Door productie en behoefte op elkaar af te stemmen, kunnen we de afname van lokaal geproduceerde energie op zo’n manier organiseren dat afnemers hun verbruik optimaal aanpassen aan de prijs en dat we piekbelasting van het net zoveel mogelijk vermijden.

De Vlaamse overheid heeft de EU-richtlijnen over de energy communities nog niet omgezet. WVI bestudeert wel al hoe we zo’n energy community technisch, financieel en juridisch kunnen opzetten en aansturen. Zodra het voorbereidende werk rond is, willen we op enkele bedrijventerreinen proefdraaien.