Aanvang bouw Kauwstraat Pittem

Aanvang bouw Kauwstraat Pittem
29.11.07

De bouwwerken in het project Kauwstraat te Pittem zijn gestart op 9 november jl. Het betreft de bouw van 4 woningen en 8 appartementen, bestemd voor verhuring aan sociaal gerechtigden, voor rekening van de gemeente Pittem. De werken worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Wvi staat in voor de volledige coördinatie en projectregie.