Europese subsidieprojecten

EVENT | Versnel de energie- en warmtetransitie in de tertitaire sector - 28.01.2022

Hoe kunnen lokale overheden, installateurs en het bedrijfsleven zoals de tertiaire sector de energie- en warmtetransitie versnellen?

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisaties van het Interreg V project Transmobil: nieuwe inzichten in het grensverkeer en een netwerk van mobiliteitshubs in de grensregio.

WEBINARS | Get Ready For 2050

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie en H2020-projecten C-Track 50 en PentaHelix werken allemaal aan hetzelfde doel: steden en regio's ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame energie- en klimaatplannen.

Kortemark pakt uit met elektrische deelfietsen

Ook in Kortemark kan je voortaan fietsdelen. 10 fietsen, zowel gewone als elektrische, staan vanaf 29 maart klaar aan het lokale Hoppinpunt en kunnen tegen een kleine vergoeding ontleend worden. “We hebben gekozen voor duurzame, degelijke fietsen die voorzien zijn van een slim fietsslot”, zegt Lynn Vermote, schepen voor mobiliteit en fietsbeleid.

[WEBINAR] Energiegemeenschappen uitgelicht - 8.12.2020 - 13u30

Lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en burgers krijgen dankzij nieuwe wetgeving de kans om hun eigen energiegemeenschappen te vormen om lokaal en collectief energie te genereren, op te slaan en te delen.

Veurne pakt uit met slim, circulair fietspad op Suikersite

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het innovatief fietstracé doorheen de Suikersite gestalte. Zo wordt een belangrijke ‘missing link’ tussen het stadscentrum en bedrijvenzone weggewerkt, maar ook tussen de bedrijvenzones onderling. Veurne zet daarbij maximaal in op duurzame infrastructuur voor haar inwoners en werknemers.

WEBINAR | Europese Green Deal - Hoe optimaal je stakeholders betrekken? 18.06.2020 - 10u

Registreer je nu voor het online webinar

Energising the European Green Deal:
Engaging stakeholders in multi-level governance

18 juni 2020 - 10u

SOLARISE news | Let the sunshine in ⚡

Ontdek de laatste ontwikkelingen in de zonne-energiesector 🌞

✅ hoe stimuleer je de betrokkenheid bij burgers?
✅ laat je inspireren door goede praktijken
✅ word SOLARISE-ambassadeur!

Lees meer in SOLARISE NEWS MAY 2020

Klimaatoverleg Midwest heeft Klimaatplan 2030 klaar

Enkele weken voor corona het leven overhoop gooide, keurden de acht gemeenten van ‘Klimaatoverleg Midwest’ het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 goed, waarna het binnen het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 werd ingediend bij Europa.

Europees project LECSEA wil energietransitie versnellen met lokale energiegemeenschappen

Het project LECSEA wil energiegemeenschappen oprichten, ondersteunen en promoten in het gebied van ‘Interreg 2 Zeeën’. Lokale energiegemeenschappen zijn (een groepering van) burgers, bedrijven & lokale overheden die zich verenigen met als doel hernieuwbare energie te produceren, te consumeren en mogelijks op te slaan of te verkopen.

Europees project See2Do! succesvol afgerond

Met het See2Do! project wilden de Vlaamse en Nederlandse partners burgers bewust maken over de noodzaak van woningrenovatie en de stap te zetten om tot renovatie over te gaan. Om dit doel te bereiken werden 2 pistes bewandeld:

Abonneren op Europese subsidieprojecten