Alle

Lokaal bedrijventerrein Waregem-Transvaal in verkoop.

Op de oude site van Textielbedrijf Sofinal aan de Windhoek te Waregem realiseert wvi een lokaal bedrijventerrein "Transvaal". De twee voornaamste fabrieksloodsen konden worden behouden en heringericht als bedrijfsverzamelgebouw met 9 privatieve modules. Op het bedrijventerrein zijn ook 11 percelen industriegrond te koop.

Wvi als projectregisseur in Waregem Sint Hubertus

Op de voormalige site van Bekaert Textiles te Waregem zijn de voorbereidende werkzaamheden van het nieuwe woonproject Sint Hubertus van start gegaan. Wvi begeleidt er de realisatie van 36 woningen en 47 appartementen. Dit project kadert in het Vlaams subsidiebesluit m.b.t.

Nieuwe vacatures

 

Hier vindt u de functiebeschrijvingen, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van onze vacante functies.

Eerste steen bedrijfsverzamelgebouw Wingene

Op 20 mei is de eerste steen gelegd van het bedrijfsverzamelgebouw op het terrein Hille Zuid te Zwevezele (Wingene). In dit kwalitatief en duurzaam gebouw kunnen bedrijven die een kleinere, meer beperkte oppervlakte nodig hebben, één of meerdere modules aankopen.

Inhuldiging seniorenwoningen Hertsberge

Op 20 juni werden 3 nieuwe seniorenwoningen te Hertsberge (Oostkamp) plechtig ingehuldigd. Het gaat om een woonproject dat door wvi, in opdracht van het OCMW van Oostkamp werd gerealiseerd. Het OCMW wil hiermee het aanbod kleinere, betaalbare seniorenwoningen uitbreiden.#39;calibri','sans-serif'">#39;calibri','sans-serif'">

Wvi als projectregisseur in publiek-private samenwerking in Wielsbeke

Op 30 juni gaan de voorbereidende werkzaamheden van het nieuwe woonproject aan de Heirweg te Wielsbeke van start. Wvi begeleidt er de realisatie van 15 woningen. Dit project kadert in het Vlaams subsidiebesluit m.b.t. de herbestemming van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

BISY-project goedgekeurd

BISY staat voor Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem. Met het project willen Leiedal en wvi de dienstverlening aan bedrijven en bezoekers verhogen, het beheer van de bedrijventerreinen optimaliseren en de mobiliteit op en rond de terreinen verbeteren.

Voorstelling Jaarverslag 2007

Aanzienlijke stijging van de verkoop van bedrijventerreinen, maar een steeds groeiende vraag en een ontoereikend aanbod van bedrijfsgrond. Een daling van het aantal verkochte kavels, maar gestage grondschaarste voor traditionele verkavelingen. Huisvestingsprojecten voor bejaarden en kansarmen komen in een stroomversnelling.

Milieu-uitstap duurzaam bouwen op 27 mei

Op dinsdag 27 mei organiseert wvi voor de West-Vlaamse beleidsmensen een uitstap rond ‘duurzame wijkontwikkeling’. Dat doen we samen met VIBE vzw en met steun van de Provincie en Tandem. In Westerlo nemen we een kijkje in een woonproject van SHM De Zonnige Kempen.

Inhuldiging OCMW woningen Oostkamp

Op 15 maart jl. werden 5 nieuwe woningen voor alleenstaanden, kleine gezinnen of senioren in het centrum van Oostkamp ingehuldigd. Het betreft 3 woningen in de Bruggestraat en 2 woningen met garage aan het Felix Timmermansplein. Wvi realiseerde deze woningen op vraag van en in samenwerking met het OCMW van Oostkamp.

Abonneren op Alle