Alle

Het Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai in de steigers

 

In de Frans-Belgische metropool Lille wordt de oprichting voorbereid van het Eurodistrict, een beheersstructuur voor de metropool. Het doel: de dialoog en de samenwerking tussen alle beleidsniveaus aan weerszijden van de grens verdiepen.

Wvi neemt grondaankoper in dienst

Overheden hebben een eigen grondbeleid nodig als hefboom om economische, sociale en ruimtelijke doelen te kunnen realiseren. Tegelijk maakt de schaarste op de grondmarkt en de concurrentie tussen de diverse spelers zo'n publiek grondbeleid alsmaar moeilijker.

Abonneren op Alle