07/03/2016

WVI helpt Mesen aan subsidie voor het project ‘de Zevensprong’.

WVI heeft op vraag van de Stad Mesen de kandidatuurstelling in functie van de subsidieaanvraag voor ‘Platteland Plus’, het plattelandsprogramma voor dorpskernvernieuwingen in West-Vlaanderen, mee opgesteld en vorm gegeven, onder meer middels grafisch geïllustreerd ontwerpend onderzoek. De kandidatuur werd door het Provinciaal Management Comité goedgekeurd, waardoor de stad Mesen 150.865,35 euro subsidie ontvangt voor het project ‘de Zevensprong’.

Met de Zevensprong wil de stad een nieuwe laag toevoegen aan de stad; op verschillende plekken in het dorp worden groene ontmoetingsruimtes met grote belevingswaarde gecreëerd en met elkaar verbonden. Een speelse en groene layer opgebouwd rond zeven plekken in de stad, wordt toegevoegd. De plekken bieden rustmogelijkheden voor ouderen, spelelementen voor kinderen, ze zijn veilig met elkaar te verbinden. Sommige zijn stil en groen, andere lokken contact en interactie uit.  Ze zijn budgetvriendelijk ingericht, goed doordacht om het beheer beperkt te houden en te voldoen aan de milieutechnische onderhoudstechnieken. Kortom, een kwaliteitsvolle openbare en groene ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners.

Ook in 2016 loopt een nieuwe oproep Platteland Plus gericht op de West-Vlaamse plattelandsgemeenten. Lokale besturen met plannen voor dorpskernvernieuwing, kunnen een subsidiedossier indienen t.e.m. 14 oktober 2016. Wie op WVI beroep wenst te doen ter ondersteuning voor de opmaak van dergelijke kandidatuurstelling, kan zich wenden tot David Vandecasteele - d.vandecasteele [at] wvi.be - T 050 36 71 71.