28/04/2021

Woonproject Plaatsmolenweg in Pittem voorziet in extra buffercapaciteit

Midden mei 2021 starten de werken voor de ontwikkeling van het nieuwe woonproject Plaatsmolenweg met 31 kavels. De plannen bestaan al een tijdje, maar werden in de loop van het traject grondig bijgestuurd voor een sterk waterverhaal. “Binnen het project zal er prioriteit geven worden aan de aanleg van een extra waterbufferbekken die ook de Tuinwijk moet beschermen tegen overstromingen”, zegt burgemeester Ivan Delaere.

Water vormt al langer een belangrijk thema in de gemeente Pittem. “Sinds delen van Pittem met wateroverlast te kampen hadden, blijft de vrees voor nieuwe overstromingen bij hevige regenval bestaan”, zegt schepen voor Waterbeleid Chris Marreel. “We investeren continu in de verbetering van onze waterbeheersing en afwatering, denk maar aan de realisatie van het bufferbekken aan de Blekerijbeek of de berm ter hoogte van de Zwartegatbeek zodat de weide ook als bufferbekken kan dienen. Beide projecten werden samen met de Provincie West-Vlaanderen uitgevoerd.”

“Ook nieuwe ontwikkelingen moeten maximaal werk maken van een doordacht plan voor waterbeheer” vult schepen voor omgevingsvergunningen en wonen Denis Fraeyman aan. “Dat is nodig omdat extra verharding ervoor zorgt dat het water direct in de riolen terecht komt als het regent. Dankzij de aanleg van extra buffercapaciteit kan het opgevangen water vertraagd afgevoerd worden.”

“Het woonproject Plaatsmolenweg voorziet een extra waterbufferbekken van bijna ca. 1700 m³: 4 maal zo groot als de gevraagde, strenge normen van de provincie. Die capaciteit houdt rekening met het nieuwe woonproject en de bestaande verharding gelegen tussen de Koolskamp- en de Egemstraat. Bovendien wordt het nieuwe waterbufferbekken landschappelijk ingekleed in de publieke groenzone die naadloos aansluit op het toekomstig woonproject.”

De gemeente Pittem wil immers uitgroeien tot een aantrekkelijke Vlaamse woongemeente met aandacht voor een betaalbaar woningaanbod. Samen met WVI geeft ze deze plannen concreet vorm met de realisatie van het hedendaags woonproject Plaatsmolenweg dat aansluit op de bestaande structuren van de gemeente. “Het project telt in totaal 31 kavels die variëren van 330 m² tot 750 m²”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “We voorzien een grote mix van woontypologieën met vrijstaande, halfopen en geschakelde woningen. Op die manier wordt een zo breed mogelijk publiek aangesproken.”

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een bouwkavel via deze link.