03/02/2021

West-Vlaamse partners gaan voor achttiende keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep WinVorm’

Via ‘Oproep WinVorm’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

Drie opdrachtenVoor deze editie zijn er drie opdrachten:

  • de Jeugdsite Knokke-Heist
  • het Masterplan Oudenburg en
  • de Site Ellestraat Gistel.

Een uitgebreide beschrijving van de projecten is terug te vinden op de website www.winvorm.be/nl/oproep-winvorm.

Verloop procedureOntwerpers en ontwerpteams die zich willen kandidaat stellen, kunnen zich inschrijven via de website tot en met vrijdag 19 februari. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor één of meerdere opdrachten. De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed.

‘Oproep WinVorm’‘Oproep WinVorm’ is een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het is de intentie om ‘Oproep WinVorm’ twee maal per jaar te organiseren. Nu is het initiatief toe aan z’n achttiende editie. De afgelopen zeventien oproepen, sinds de zomer van 2012, waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 700 ontwerpers kandidaat voor 89 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag.

De projecten die al gerealiseerd zijn, een dertigtal, zijn te vinden op de website.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’Dat verloopt in samenwerking met de intercommunales WVI en Leiedal, en de Vlaamse Bouwmeester.

‘Oproep WinVorm’ is voor de Provincie West-Vlaanderen wat de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’ is voor Vlaanderen. Dat initiatief helpt openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Een succesvol initiatief. Al is er volgens de partners van ‘Oproep WinVorm’ ruimte voor een West-Vlaamse variant.

Het grote verschilpunt met de Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering: de opdrachtgevers van ‘Oproep WinVorm’ zijn vooral lokale West-Vlaamse overheden en besturen die vanuit de Provincie ondersteund en begeleid worden. Bij ‘Oproep WinVorm’ wordt er ook ter plaatse vergaderd en wordt de procedure zo kort mogelijk gehouden.

In 2020 bestond de samenwerking van WinVorm 20 jaar.