07/06/2021

Scherp je wilde bomen- en struikenkennis aan!

We hebben nogal wat aan bomen te danken. Maar wat weet jij eigenlijk van de bomen en struiken die je hier dagelijks tegenkomt? Wist je bijvoorbeeld dat de wilde populaties van onze inheemse bomen en struiken tot de bedreigde flora behoren?

Collega’s Arnout Zwaenepoel en Eric Cosyns brachten samen met Bart Opstaele ons (West-)Vlaams groen erfgoed in kaart in de 'Atlas van wilde bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen' met als doel: de kennis en het behoud van wilde bomen en struiken in onze regio te versterken.

Dit boek geeft je veel details in tekst en beeld over hun ecologische en cultuurhistorische relevantie, maar ook  hoe we ze kunnen in stand houden. Het is het resultaat van meer dan dertig jaar onderzoek en veldinventarisatie. Soorten bomen en struiken werden ontdekt waarover, verrassend genoeg, niet bekend was dat ze hier voorkomen. Ook blijkt dat de wilde populaties van onze inheemse bomen en struiken tot de bedreigde flora behoren.

Veel soorten groeien al duizenden jaren samen met de bewoners en de verwachting is dat ze, ook met de klimaatsveranderingen, tegen een stootje kunnen. Redenen om er extra zuinig mee om te gaan.

Meer info?

De ‘Atlas wilde bomen en struiken’ is vooral een naslagwerk, maar kan je ook gebruiken als reis- en excursiegids. Schaf nu je exemplaar aan via www.picturespublishers.nl/product/atlas-wilde-bomen-en-struiken

Laat groen erfgoed inventariseren

Collega’s Arnout Zwaenepoel en Eric Cosyns brengen ook het groen erfgoed in jouw gemeente in kaart. Zo kunnen bijvoorbeeld gericht acties worden ondernomen om dit erfgoed te behouden en te beheren, om landschapsherstel aan te pakken, maar ook om het groen erfgoed tot blikvanger te maken langs fiets- en wandelpaden.

FOTO (bovenaan) | Oedelem - Bergbeek

FOTO | Avekapelle, Veurne - Crataegus Monogyna of eenstijlige meidoorn 

FOTO | Kwadestraat, Westouter (Heuvelland) - Populus Nigra of zwarte populier

 

Tags