08/04/2020

Klimaatoverleg Midwest heeft Klimaatplan 2030 klaar

Enkele weken voor corona het leven overhoop gooide, keurden de acht gemeenten van ‘Klimaatoverleg Midwest’ het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 goed, waarna het binnen het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 werd ingediend bij Europa. Zo nemen Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene samen het voortouw om concrete klimaatambities waar te maken.

Het plan werd door WVI ontwikkeld binnen het Europees subsidieproject “PentaHelix”, waarin participatie en mede-eigenaarschap over klimaatacties voorop staan. Zo werd het mogelijk een participatief traject (o.a. via klimaattafels en ontwerpsessies) uit te rollen waarin zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijfswereld en burgers betrokken werden bij de opmaak van het klimaatplan. Ook bij de uitvoering van concrete acties zal op dit elan verder gewerkt worden. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan benoemen en opnemen.

Anderhalf jaar na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 heeft Klimaatoverleg Midwest haar klimaatplan klaar, waarin de Europees vastgelegde doelstellingen (minstens 40% reductie in CO2-uitstoot en het verhogen van de weerbaarheid tegen de effecten van de klimaatverandering) onderschreven worden. Het plan bouwt een langetermijnvisie op en neemt hierbinnen concrete en ook meer ingrijpende acties op. Met de uitvoer van de acties wordt al meteen aan de slag gegaan. Twee voorbeelden hierin:

  • Om minder energie te verbruiken zetten de gemeenten in op het ‘verledden’ van de openbare verlichting. Hierbij wordt de traditionele verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting, die slim aan te sturen is.
  • Samen met Logo Midden-West-Vlaanderen wordt door elke gemeente werk gemaakt van het ‘lokaal gezondheidsplan warme dagen’. Dit preventief actieplan wil de gezondheid van de inwoners beschermen, zowel voor als tijdens warme dagen. Geen overbodige luxe, als je de hittegolven van de afgelopen twee jaar in beschouwing neemt. Het actieplan beschrijft hoe, door wie en wanneer specifieke kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden en wat concrete maatregelen zijn.

 

Voor de opmaak van het klimaatplan liet de groep gemeenten zich begeleiden door WVI. Het was ook WVI die eind februari het plan indiende bij de Europese Commissie. Deze laatste zal nu beoordelen of het plan aan de eisen voldoet, maar het spreekt voor zich dat de gemeenten niet moeten wachten op de officiële goedkeuring om de vooropgestelde maatregelen in de praktijk om te zetten. Ze blijven hierbij investeren in het actief betrekken van hun stakeholders, zodat ook zij mee vorm geven aan concrete acties rond mobiliteit, woon-, werk- en leefomgeving.

Het Europese project PentaHelix ontvangt subsidies via het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Naast België lopen er ook pilootprojecten in Noorwegen, Spanje, Letland en Kroatië.