13/03/2023

Aanbod aankoopplatform Gestroomd.be wordt uitgebreid

Het bestaande aanbod wordt meer gediversifieerd en uitgebreid naar o.m. elektrische tweewielers, maar ook toepassingsgebied wordt uitgebreid: voortaan zullen ook Brusselse gemeenten voertuigen kunnen afnemen. Op die manier biedt de aankoopcentrale nog meer milieubewuste alternatieven aan voor de lokale besturen en partners. Het doel blijft nog steeds hetzelfde: een doorgedreven vergroening van het voertuigenpark van de lokale besturen.

Eerder berichtten we al dat de lokale partners erg vlot hun weg naar Gestroomd.be vinden. Op minder dan een jaar tijd zijn meer dan 100 bestellingen geplaatst bij de verschillende leveranciers waarop we willen verder bouwen. Daarom neemt trekker IGEMO samen met de andere streekintercommunales een belangrijke stap in de uitbreiding van de mogelijkheden en dienstverlening van Gestroomd.be die inspeelt op het huidige succes en de opgevangen signalen van de lokale partners.

Twee sporen

“De uitbreiding van aanbod komt neer op twee sporen. Als eerste is er een verdere diversificatie van de bestaande aanbesteding. Daarnaast realiseren we ook een uitbreiding van de aanbesteding naar andere types van voertuigen” verduidelijkt Sieg Vermeiren, projectmanager van de aankoopcentrale bij IGEMO.

Door het uitgebreide aanbod van leveranciers worden de hoofdpercelen die maar één gunning toegekend kregen (door beperkt aanbod) nu uitgebreid naar twee gunningen. Dat zorgt voor meer mogelijkheden en een verdere verbreding van het aanbod.

Dat laatste zet zich ook door in het aanbod van de aankoopcentrale zelf. De aanbesteding werd uitgebreid met tweewielers waardoor lokale besturen nu ook duurzame alternatieven als elektrische scooters en motors, (elektrische) fietsen, bakfietsen en rolstoelfietsen, … kunnen aankopen. Zo zetten we vanuit Gestroomd.be ook in op de ‘Modal Shift’ die de Vlaamse Overheid wil realiseren. Elke individuele wagen die vervangen wordt door deelmobiliteit of (elektrische) fietsen betekent minder uitstoot en een niet te onderschatten impact op de luchtkwaliteit.

Uitbreiding toepassingsgebied

“Het originele bestek werd afgebakend op niveau van ‘besturen in Vlaanderen’” weet Sieg Vermeiren. “Dit had het gevolg dat Brusselse gemeenten die interesse toonden in afname van duurzame voertuigen hiervoor niet bij Gestroomd.be terecht konden. Door het toepassingsgebied nu structureel uit te breiden zodat ook de Brusselse gemeenten vervat zitten in het (nieuwe) bestek, kunnen ook deze gemeenten intekenen op een uitgebreid aanbod met interessante kortingen en geeft het Gestroomd.be extra afnamemogelijkheden. Win win.”

Vanaf juni zal het uitgebreide aanbod beschikbaar zijn via de website van Gestroomd.be.

Meer info

De dienstverlening van de aankoopcentrale is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook op politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales. Ook zij kunnen hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale duurzame voertuigen.  

De doelstelling daarvan is dubbel: gemeenten ontzorgen door de administratieve last weg te nemen en gunstige prijzen krijgen door in grotere volumes aan te kopen. Die vergroening van het voertuigenpark komt de leefbaarheid van steden en gemeenten, de economie en het klimaat ten goede. 

Meer informatie over de catalogus en de voorwaarden, evenals de mogelijkheid tot bestelling, vind je via Gestroomd.be. 

Tags