Machtigingen en protocollen

Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

WVI beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

WVI beschikt over volgende protocollen:

  • Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n en de Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales betreffende de mededeling van patrimoniumgegevens van de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n naar de Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales (onderhandelingen zijn nog lopende)