10/11/2021

Bedrijventerrein De Hille – Wingene 

 

Wat? (wat, waar concreet, timing + link met transitie)

Langs de N370 in Zwevezele ontwikkelt WVI in samenwerking met de gemeente extra ruimte om te ondernemen. Als voortrekker in transities staat WVI mee aan het roer bij de overgang naar een grondstofarme, circulaire economie. De inrichting en uitbreiding van De Hille is hier een mooi voorbeeld van. De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en bestaan uit 3 fases. Het te ontwikkelen gebeid omvat een bruto oppervlakte van circa 14,9 ha.

Rol WVI (theoretisch inspelend op transitie)

Bij de inrichting en uitbreiding van De Hille wordt bewust van de keten gedacht. Vooraf stelden we ons de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de transportbewegingen minimaal zijn en dat de afvalstromen kunnen hergebruikt worden. We houden rekening met toekomstige evoluties en met mogelijkheden om energie onderling uit te wisselen, waterbeheer te organiseren, …

Over het project: (concrete verwezenlijkheden)

Het zuidelijke deel van het regionaal bedrijventerrein De Hille wordt bestemd voor bedrijven met activiteiten als grondverzet, afvalverwerking en recyclage. We starten met een carte blanche waarbij we op zoek gaan naar bedrijven die circulariteit omarmen zoals het delen van infrastructuur/ faciliteiten, optimalisatie van reststromen: uitwisseling van restproducten als grondstoffen, uitwisselen energiestromen, minimaliseren waardeverlies en afval, …

Groenbuffer

In de bijna 2,5 ha grote groenzone worden tijdens de eerste fase 3 waterbekkens van samen 11.600 m³ aangelegd. Naast deze compensatie voor de aan te leggen verharding, wordt extra waterbuffercapaciteit voorzien om wateroverlast bij de zuidelijk gelegen landbouwpercelen op te vangen. De groenbuffer maakt zo de overgang tussen bedrijvigheid en de omgeving, en integreert ook een trage weg. Fietsers kunnen voortaan veilig van de Wingenesteenweg naar de Akkerstraat en omgekeerd. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eget ligula sem. Nulla facilisis, quam a vulputate venenatis, metus ex dignissim est, sit amet condimentum ipsum ex in ligula.

Hernieuwbare energie en efficiënt ruimtegebruik

Op de bedrijfspercelen staat ook duurzaamheid voorop. Hierbij worden bedrijven gestimuleerd om het elektriciteitsverbruik in de bedrijfsgebouwen te capteren door de opwekking van hernieuwbare energie via de installatie van PV-panelen op de beschikbare dakoppervlakte. Daarnaast zullen koppelbouw en verticaal ruimtegebruik worden aangemoedigd, om zo de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Ook door middel van kwalitatieve architectuur en uniforme omgevingsaanleg, dragen de bedrijven bij aan de uitstraling van het bedrijventerrein.

Terreinbeheer

Net zoals de andere bedrijventerreinen van WVI zal ook het bedrijventerrein De Hille een voorbeeld vormen voor terreinbeheer. De openbare groenzones worden collectief onderhouden, de signalisatie wordt voor onze rekening genomen en we zorgen voor een uniforme look. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van de ruimte en waardevastheid van het bedrijventerrein garanderen.

Langs de N370 in Zwevezele ontwikkelt WVI in samenwerking met de gemeente extra ruimte om te ondernemen. Als voortrekker in transities staat WVI mee aan het roer bij de overgang naar een grondstofarme, circulaire economie. De inrichting en uitbreiding van De Hille is hier een mooi voorbeeld van. De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en bestaan uit 3 fases. Het te ontwikkelen gebeid omvat een bruto oppervlakte van circa 14,9 ha.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eget ligula sem. Nulla facilisis, quam a vulputate venenatis, metus ex dignissim est, sit amet condimentum ipsum ex in ligula.