WVI UPDATE | WERKEN IN CORONATIJDEN

We worden allen geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden door de uitbraak van het COVID-19 virus. We moeten zorg dragen voor onszelf, onze familie, onze collega’s en natuurlijk voor onze lokale besturen. Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben we onze fysieke kantoren gesloten, maar onze dienstverlening blijft gegarandeerd.

Zo blijven we maximaal bereikbaar - vanop afstand:

 • Telefonisch via het algemeen telefoonnummer 050 36 71 71 of digitaal via info@wvi.be, telkens van 8u15 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u15. Enkel op vrijdag tot 16u00.
 • Ook onze medewerkers staan paraat om jouw vragen te beantwoorden via telefoon, e-mail of online (video)conferentie. Je vindt onze e-mailadressen makkelijk terug via www.wvi.be/team.
 • Externe vergaderingen worden via online conferenties (video/audio) georganiseerd.

Om de dienstverlening zo vlot als mogelijk te laten verlopen, vragen we om minstens tot en met 3 mei 2020 de communicatie met WVI zo veel als mogelijk via mail te laten verlopen. Hiervoor kan je het e-mailadres van jouw rechtstreekse contactpersoon gebruiken.

Lees hiernaast meer over onze maatregelen rond werken in coronatijden. Uiteraard houden we je verder op de hoogte via onze website en socialemediakanalen.

Dank alvast voor je medewerking!

Het WVI-team

DIENSTVERLENING

 

Ruimtelijke planning & mobiliteit

 • Onze afdeling ‘Ruimtelijke planning & mobiliteit’ bereidt de dossiers (RUP’s, mobiliteitsstudies, stedenbouwkundig ontwerp, projectregie, digitaliseren, …) maximaal voor, zodat ze vanop afstand kunnen worden verdergezet. We vragen onze lokale besturen om zo goed als mogelijk de gevraagde informatie, feedback, beslissingen, … te laten doorstromen naar WVI, zodat de dossiers niet komen stil te vallen.
 • De behandeling van omgevingsvergunningen gebeurt vanop afstand, daar waar dit door het lokaal bestuur mogelijk wordt gemaakt. De dienstverlening vanuit het gemeentehuis zelf wordt tijdelijk on hold gezet.
 • Overlegmomenten gebeuren telefonisch of via videoconferentie.
 

Milieu, natuur, klimaat & energie

 • Onze afdeling ‘Milieu, natuur, klimaat en energie’ blijft advies verlenen, en bereidt de dossiers (omgevingsvergunning, energieleningen) maximaal voor, zodat ze vanop afstand kunnen worden opgevolgd.
 • Het ENERGIEhuis WVI blijft bereikbaar voor de inwoners van de 32 aangesloten gemeenten via telefoon 050 64 16 06 of e-mail energiehuis@wvi.be, telkens van 9 tot 12u30.
  • Overlegmomenten gebeuren telefonisch of via videoconferentie.
  • Huisbezoeken worden voorlopig stopgezet. 
 

Aankooponderhandelingen

 • Onze afdeling ‘Aankooponderhandlingen’ bereidt de dossiers maximaal vanop afstand voor.
  • Huisbezoeken worden voorlopig stopgezet. 
  • Overlegmomenten gebeuren telefonisch of via videoconferentie.

 

Intergemeentelijk samenwerken

Alle personeelsleden die werkzaam zijn in de gemeenten op locatie (via kostendelende verenigingen) werken maximaal vanop afstand. Ze zijn bereikbaar via mail, telefoon of videoconferentie. 
 • Niet-dringende bezoeken en vergaderingen worden uitgesteld naar een later tijdstip.
 • Huisbezoeken worden voorlopig stopgezet.
 

PROJECTONTWIKKELING

 

Infrastructuur

 • De infrastructuurprojecten/bouwprojecten in uitvoering lopen in de mate van het mogelijke door, maar het merendeel wordt door de bevoegde aannemer stilgelegd.
 • Werf- en andere opvolgvergaderingen met externen gaan bijgevolg niet door en/of worden verplaatst naar een later moment. 
 • Communicatie gebeurt bij voorkeur telefonisch of via e-mail.

 

Wonen

Ben je als particulier geïnteresseerd in een lot bouwgrond? 

Akten kunnen verleden worden in onderling overleg tussen kopers, notarissen, de bank en de vertegenwoordiger van WVI.

 

Ondernemen

Ben je als ondernemer geïnteresseerd in een perceel KMO-bouwgrond? 
 

Terreinbeheer

 • Terreinbeheer ter plaatse wordt uitgesteld om menselijk contact te beperken. 
 • Alle lopende dossiers (opvolging groenonderhoud, bewegwijzering, bouwadvies, transacties, communicatie terreinbeheer,… ) worden vanop afstand opgevolgd. 
 • Overlegmomenten gebeuren telefonisch of via videoconferentie.
 

REGIONALE SAMENWERKING

De coördinatoren van het burgemeestersoverleg zijn beschikbaar via telefoon of mail. Vergaderingen worden georganiseerd via Skype of Microsoft Teams.