Natuur

U weet dat natuur belangrijk is, maar mist u als gemeente expertise en ervaring ter zake? Dan staan wij graag klaar om u te helpen.

WVI uw partner

WVI is uw partner

  • WVI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis, gebaseerd op veldonderzoek.
  • WVI maakt beheerplannen conform de verwachtingen van het Agentschap Natuur en Bos.
  • WVI helpt gemeenten om openbaar groen op een ecologisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze te organiseren.
  • WVI kent de geschiedenis van de natuur en het landschap in uw streek. We helpen gemeenten om deze verhalen te bewaren of te ontsluiten. We doen dit zowel in het kader van een landschapsbeheerplan, als op maat. We slaan de brug tussen oude gebruiken en handelingen en modern landschaps- en natuurbeheer.
  • WVI biedt een natuurbeleid aan gericht op ‘doelsoorten’ en uniek voor elke West-Vlaamse gemeente.