Regionaal overleg milieuverantwoordelijken

Zo’n vier keer per jaar organiseert WVI voor haar gemeenten, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de regionale overlegplatformen voor de gemeentelijke milieuverantwoordelijken. Dit is een moment waarop de bevoegde schepenen en ambtenaren voor de diverse milieuthema’s samenzitten en worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Het is eveneens een gelegenheid om van gedachten te wisselen, te discussiëren of om te beslissen om samen in zee te gaan. Af en toe wordt het regio-overleg ook uitgebreid met een projectbezoek.

Het volgende regionaal overleg milieuverantwoordelijken vindt plaats op 21 februari 2019.

Gemeenten van de regio’s Westhoek en Brugge-Oostende worden om 9u00 verwacht (onthaal vanaf 8u45) in de Raadzaal van het gemeentehuis van Zedelgem, P.A. Vynckeplein 1.
Lang parkeren kan op de parking van het P.A. Vynckeplein en in de ondergrondse parking van het Woonzorgcentrum Klaverveld, inrijden via Fazantenlaan 89.
De zone rond de kerk en de Snellegemsestraat is voorzien voor kort parkeren (blauwe zone )

Gemeenten van de regio’s Kortrijk en Roeselare-Tielt worden om 13u30 verwacht (onthaal vanaf 13u15) in zaal Lindelei in Lendelede, Stationsstraat 21/A. 

 

 

PROGRAMMA

8u45  Onthaal
9u00  Verwelkoming
9u05  Nieuws uit de bekkens – bekkencoördinator

 • Toelichting omtrent de VLAGG-kaarten die momenteel voorliggen om te na te kijken door de gemeenten

 • Opvolging van de droogte van de afgelopen 2 zomers

 • Verdere planning en initiatieven vanuit het bekken

9u30  Aandachtspunten bij het vergunnen van afvalwaterlozingen – Linus Laisnez VMM

 • Lozingsdebiet verontreinigd hemelwater: berekeningsmethode en gevolgen

 • Welke rubriek is van toepassing, wat zijn gevaarlijke stoffen

 • Welke lozingsvoorwaarden zijn van toepassing (algemene, sectorale en/of bijzondere)

 • vragen en discussie

10u30  Bronbemalingen – Dieter Vandevelde en Ilse Van Eylen VMM

 • Studie van VMM over de diverse aspecten van bemalingen

 • vragen en discussie

11u15  Voorstelling concrete projecten – Dominique Huits  Inagro

 • INERO en Ardo slaan de handen in elkaar: effluent wordt gebufferd en een hydrantennetwerk wordt aangelegd

 • Private irrigatiebekkens : meer dan alleen maar bergen van irrigatiewater (project Triple C)

 • Vragen en discussie

11u45  Varia

12u00  Einde

Voor meer info kunt u contact nemen met Ann Van Ackere (a.vanackere@wvi.be T 050 36 71 69), of Marie De Winter (marie.dewinter@west-vlaanderen.be T 050 40 34 90). 
Graag aanmelden voor maandag 18 februari 2019 via link https://www.wvi.be/nl/regionale-vergadering-inschrijving.