Milieu

Milieu is een breed en complex begrip. Bovendien is het een trendgevoelig thema. Dat maakt dat regels binnen dit domein snel evolueren, dat er regelmatig bijkomende accenten gelegd worden op Vlaams en op Europees niveau maar evengoed dat er zich opportuniteiten aandienen, bijvoorbeeld met betrekking tot subsidies. Het is voor een gemeente heel tijdrovend om de continue stroom aan vernieuwingen bij te houden. Daarom doen wij het voor u. Ons team van experten staat klaar om u te helpen met de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

Wat kan WVI voor u doen?

  • WVI helpt u met het behandelen van milieuvergunningsaanvragen
  • WVI helpt u bij het aanpakken van milieuklachten
  • WVI ondersteunt u bij de uitvoering van de watertoets, de project-MER-screening en de plan-MER-screening
  • WVI volgt bodemsaneringen op
  • WVI begeleidt u bij het realiseren van duurzame woonprojecten
  • WVI zet intergemeentelijke milieuprojecten op
  • WVI informeert u via het regionaal overleg voor milieuverantwoordelijken
  • WVI heeft een intergemeentelijke milieuambtenaar