Intergemeentelijke milieuprojecten

Als intercommunale voor 54 gemeenten, weten wij als geen ander hoe belangrijk het voor gemeenten is om samen te werken. Wij stimuleren en ondersteunen hen dan ook bij het uitdenken, uitwerken en uitvoeren van intergemeentelijke projecten. Zo kunnen de beperkte middelen op een efficiënte manier worden ingezet.

Om tot samenwerken te komen, zijn er twee mogelijkheden. WVI gaat op zoek naar geschikte partners voor de gemeente die een project lanceert. Of omgekeerd: wij lanceren het voorstel en geïnteresseerde gemeenten kunnen deelnemen. Naargelang de aard van het project en de wensen van de deelnemende gemeenten kan WVI het project trekken, begeleiden, als deelnemer aansluiten of de samenwerking opzetten.

Vanzelfsprekend heeft WVI al ruim ervaring met intergemeentelijke projecten.

 

Duurzame lokale waterplannen

In 2003 werden de structuren binnen het domein water grondig hertekend. Deelbekkens, bekkens en stroomgebieden werden afgebakend en zeer belangrijk: de integrale benadering van water in al zijn facetten stond vanaf nu centraal. WVI startte voor al haar gemeenten met een deelbekkenoverleg in 17 West-Vlaamse deelbekkens. We maakten ook evenveel DuLo-waterplannen (duurzame lokale waterplannen) op. Deze vormden de basis voor de latere deelbekkenbeheerplannen.

Vlarem-checklists

In 2011 creëerde WVI de mogelijkheid om in te tekenen op de Vlarem-checklists, als hulpmiddel om bedrijven van klasse 2 en 3 te controleren. 32 West-Vlaamse gemeenten voelden zich geroepen en gingen op ons voorstel in. De kosten werden verdeeld. De Vlarem-checklists kunnen gebruikt worden voor milieuvergunningsaanvragen, bij proactieve controles, maar ook naar aanleiding van klachten. De lijsten zijn bezorgd aan de gemeenten in december 2012. Het daaropvolgende jaar werd de subsidieaanvraagprocedure naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst milieu succesvol afgerond.

 

 

Klimaat in uw lokaal beleid

Meer informatie vindt u hier