Duurzame woon- en leefomgeving

Duurzaam bouwen wordt de norm, ook bij ons

Via enkele pilootprojecten verwierven onze medewerkers een expertise die we verder zullen ontwikkelen en gebruiken in onze studies en projecten. We stellen deze kennis ook ter beschikking van besturen die zelf de weg van het duurzaam wonen willen bewandelen. Wij helpen u om uw project vorm te geven, om concrete duurzaamheidsdoelen vast te leggen en vlot doorheen het proces te gaan.

 

 

De leidraad duurzaam woonproject

Speciaal ontwikkeld voor lokale besturen, geeft deze leidraad een antwoord op vragen als: Wat houdt een duurzame verkaveling in? Hoe kunnen we dat bereiken? Wat zijn de consequenties van een dergelijke keuze op ons woonproject? Hoe kunnen de duurzaamheidsdoelen voor een project vastgelegd worden? Bovendien is deze leidraad ook een handleiding waarmee u de duurzame ambities voor uw project kunt bepalen. Interesse? U kunt het document hier vinden.

 

Tools

Om u nog beter van dienst te zijn, ontwikkelden we twee tools die u zullen helpen bij de realisatie van uw duurzaam woonproject. Beide tools kwamen tot stand binnen het in 2008 goedgekeurde Europees project ‘Future Cities, urban networks to face climate change’. Het eerste integrale duurzaamheidsproject waarmee WVI aan de slag ging, is de duurzame wijk De Vloei te Ieper. Op www.devloei.be vindt u heel wat interessante studies, documenten en plannen terug.

 

 

Het handboek duurzame kwaliteit

Het handboek ‘duurzame kwaliteit woonprojecten’ is in eerste instantie bedoeld voor WVI-woonprojecten. Het is een intern toetsingskader voor onze medewerkers, zowel in een vroeg stadium (structuurplan, opmaak van een RUP met een mogelijk WVI-woonproject) als bij de aanzet van een verkavelingsontwerp. De opgenomen principes en de ambitieniveaus zijn zoveel mogelijk gebaseerd op WVI-praktijk.