Milieu

Milieu is een breed en complex begrip. Bovendien is het een trendgevoelig thema. Dat maakt dat regels binnen dit domein snel evolueren, dat er regelmatig bijkomende accenten gelegd worden op Vlaams en op Europees niveau maar evengoed dat er zich opportuniteiten aandienen, bijvoorbeeld met betrekking tot subsidies. Het is voor een gemeente heel tijdrovend om de continue stroom aan vernieuwingen bij te houden. Daarom doen wij het voor u. Ons team van experten staat klaar om u te helpen met de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

Wat kan WVI voor u doen?

  • WVI helpt u met het behandelen van milieuvergunningsaanvragen
  • WVI helpt u bij het aanpakken van milieuklachten
  • WVI ondersteunt u bij de uitvoering van de watertoets, de project-MER-screening en de plan-MER-screening
  • WVI volgt bodemsaneringen op
  • WVI begeleidt u bij het realiseren van duurzame woonprojecten
  • WVI zet intergemeenteljke milieuprojecten op
  • WVI informeert u via het regionaal overleg voor milieuverantwoordelijken
  • tewerkstelling van een intergemeentelijke milieuambtenaar
01.06.17

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving e

01.03.17

West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten

Op 3 november 2014 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax een

03.02.17

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen

04.02.16

WVI organiseert infosessie over autodelen

Autodelen wint steeds meer aan belangstelling.

26.01.12

Beweging op de suikerfabrieksite

Na de studiefase over de herontwikkeling van de site suikerfabriek wordt stilaan de realisatie va

23.05.11

Informatievergadering windturbinepark in Poperinge

Electrabel en wvi hebben een bouw- en milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een wi