Milieu

Milieu is een breed en complex begrip. Bovendien is het een trendgevoelig thema. Dat maakt dat regels binnen dit domein snel evolueren, dat er regelmatig bijkomende accenten gelegd worden op Vlaams en op Europees niveau maar evengoed dat er zich opportuniteiten aandienen, bijvoorbeeld met betrekking tot subsidies. Het is voor een gemeente heel tijdrovend om de continue stroom aan vernieuwingen bij te houden. Daarom doen wij het voor u. Ons team van experten staat klaar om u te helpen met de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

Wat kan WVI voor u doen?

  • WVI helpt u met het behandelen van milieuvergunningsaanvragen
  • WVI helpt u bij het aanpakken van milieuklachten
  • WVI ondersteunt u bij de uitvoering van de watertoets, de project-MER-screening en de plan-MER-screening
  • WVI volgt bodemsaneringen op
  • WVI begeleidt u bij het realiseren van duurzame woonprojecten
  • WVI zet intergemeentelijke milieuprojecten op
  • WVI informeert u via het regionaal overleg voor milieuverantwoordelijken
  • WVI heeft een intergemeentelijke milieuambtenaar
03.12.20

Eerste West-Vlaamse overlegplatform omgevingshandhaving groot succes

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving.

07.06.18

Schapen op de Suikerfabrieksite in Veurne

Sinds vorige week lopen er schapen rond in bepaalde delen van het woon -en natuurgebied van de su

29.05.18

Regionaal overleg milieu in teken van geluid en bodem

Op donderdag 24 mei 2018 kwamen experts milieu, leefmilieu en omgeving van heel West-Vlaanderen b

01.06.17

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving e

01.03.17

West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten

Op 3 november 2014 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax een

03.02.17

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen